DRUKI

Wprowadzenie

Straty wojenne dotknęły również archiwaliów PTTK, a przede wszystkim spuścizny po Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, którego centrala i archiwum mieściły się w Warszawie. Dlatego wszystkie odnalezione druki - szczególnie druki ulotne - są bezcenne. Dotykają bowiem przeszłosci wielokrotnie słabo rozpoznanej. Zachęcamy do poszukiwań przedstawiając przykłady druków odnalezionych.

Druki