Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

ZNAK PTK - odznaka organizacyjna

Znak PTK

Kiedy w jubileuszowym 2006 roku 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, sięgamy do ówczesnych symboli należy powrócić do ZNAKU PTK. Po zarejestrowaniu Towarzystwa posypało się kilka setek projektów, gorące były dyskusje nad jego kształtem na posiedzeniach Zarządu. Ciągle jednak obowiązywała ostrożność wobec funkcjonariuszy generałgubernatorstwa warszawskiego śledzących każdy ruch o zabarwieniu patriotycznym w społeczeństwie polskim.

W Towarzystwie istniała świadomość, że ZNAK ma szansę nieść zasadnicze przesłanie skierowane ku przyszłości. I tak się stało - Mikołaj Wisznicki zaprojektował ZNAK, w którym centralnie prezentował wyobrażenie zamku w Ogrodzieńcu ponieważ, jak trzydzieści lat później pisał Aleksander Janowski: "Rada w radę, na Zarządzie rzucono myśl, że idea Towarzystwa Krajoznawczego zakiełkowała w ruinach ogrodzienieckiego zamku, niechajże ten zamek będzie na tarczy naszego znaku". Na obręczy otoku zostały umieszczone herby trzech miast z trzech zaborów, a więc reprezentujące całość ziem polskich: Warszawę, Poznań, Kraków (trzy historyczne stolice Polski). Symbolicznie przekazano marzenia i zasadniczy cel pracy Towarzystwa - zjednoczenie ziem polskich w wolnym kraju.

Znak został przedstawiony w pierwszym "Roczniku PTK" w 1907 r. Wzór ten jednak nie nadawał się do odlania w metalu, a taka forma była potrzebna dla uczynienia go znaczkiem organizacyjnym. Dlatego w 1909 r. uproszczono rysunek i ta forma, w przeciwieństwie do pierwowzoru, jest znana do dzisiaj.

Wypada jeszcze zwrócić uwagę, że tym przemyślanym, a prostym zabiegiem przekroczono granice Kongresówki, do której Statut PTK ograniczał teren działania Towarzystwa.

Wanda Skowron


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.