Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Wycinanki Wandy Skowron

* * *

Pani Wanda Skowron realizuje w swojej wycinance pewien aspekt swojego widzenia świata swojej radości uczestniczenia w życiu.

Wśród spraw poważnych i trudnych tworzy, jakby w locie, wiersze, kompozycje roślinne i wycinanki. Zdumiewające, jak w starycznej zdawałoby się formie wycinanki, można osiągnąć taką różnorodność, taki rozwój stylu.

Tymczasem te łąki, kwiaty, lasy, zwierzęta i ptaki, wszystko zdaje się śpiewać pochwałę życia i pochwałę Tego, co je stworzył. Jest też w tych wycinankach zaczarowany świat baśni, niepowtarzalny klimat cichej, świętej Nocy.

Nie ma to nic wspólnego z ludowym wycinankarstwem ani z młodopolskim zafascynowaniem ludowością, poza techniką - czyli operowaniem nożyczkami i kolorowym papierem.

Symetria pionowa, pozioma i diagonalna jest całkowicie podporządkowana artystycznemu zamysłowi, który pojawia się spontanicznie w kolorowych kompozycjach Wandy Skowron, błyskających gdzieniegdzie figlarnie, gdzieniegdzie z królewską powagą

Teresa Kłosiewicz
Historyk Sztuki

* * *
Niech zostaną
po nas
drzewa i wiersze
piosenka
która żyć będzie
dłużej niż
jeden wieczór

  Niech zostaną
  po nas
  uśmiech
  obraz wyciągniętej
  ręki
  nadzieja
  niech zostanie
  po nas...

        Wanda Skowron
Wycinanka
* * *

Wanda Skowron urodziła się w Warszawie w 1936 roku. Tu ukończyła szkołę i studia historyczne, uczyła dzieci, uczyła młodzież, prowadziła biblioteki i była nawet kiedyś urzędnikiem - bo to już długie życie i kolorowe jak wycinanki.

Wycinankarstwo uprawia od młodości. Wycinanki są przetworzonymi łąkami, poszyciem leśnym, skrawkiem krajobrazu przywołanego w pochmurny dzień. Pisuje wiersze wydawane w tomikach i czasopismach, wędruje po świecie, układa bukiety z traw, ...

Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym jest związana od stycznia 1974 roku. W XV kadencji przewodniczy Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK.Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.