Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Grażyna Orłowska-Rybicka

Adresy PTK

Adresy struktur centralnych (Centrala, Zarząd Główny, Rada Główna) w Warszawie, pod którymi pracowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze od swego powstania do połączenia z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

od 1906 r. do zakończenia I wojny światowej

Warszawa, Al. Jerozolimskie 29, tel. 42-50 (zgadza się adres, budynek był inny)

Al. Jerozolimskie - siedziba PTK

od 1918 do 1933

Warszawa, ul. Karowa 31

Karowa - siedziba PTK

od 1934 do 1939

Warszawa, ul. Nowy Świat 19 m. 4 (Oddział Warszawski - m. 3), tel. 642-50

Nowy Świat - siedziba PTK

Po II wojnie światowej

Konferencja wznawiająca działalność PTK 4.XI.1945 r. odbyła się w kancelarii Państwowego Gimnazjum im. Władysława IV na Pradze przy ul. Zygmuntowska.

Zygmuntowska - siedziba PTK

Zarząd PTK podjął starania o lokal:

  • luty 1946 - udzielony został przez Zarząd Ligi Morskiej - Warszawa, ul. Widok 10 (II p.),
  • na cele organizacyjne (magazyn) posiadało również PTK 1 pokój - Warszawa, ul. Frascati 2.
Widok - siedziba PTK

Stały lokal (3 pokoje) uzyskało PTK w siedzibie ZNP w marcu 1947 r. (9.III. odbyło się w nim pierwsze posiedzenie Zarządu) - Warszawa, ul. Smulikowskiego 6-8

Smulikowskiego - siedziba PTK

Po decyzji połączenia PTT z PTK w nową organizację, PTTK wystąpiło o rejestrację dn. 19.XII.1950 r. podając jako siedzibę adres - Warszawa, ul. Chmielna 51 (przedłużenie nieistniejącego odcinka Chmielnej).

Chmielna - siedziba PTK   Chmielna - siedziba PTK

Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.