Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy opracowania dotyczące PTK, PTTK oraz pokrewnych organizacji krajoznawczo-turystycznych autorstwa członków i współpracowników Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK w XV i XVI kadencji.
         W miarę uzupełniania nowych tekstów będą one umieszczane na naszej stronie w porządku alfabetycznym autorów.

Opracowania

Szymon Bijak
Patroni oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – krótki przegląd dokonany w 2012 r.

Adam Czarnowski
Biblioteczki i biblioteki krajoznawcze oraz turystyczne

Adam Czarnowski
Pocztówki okolicznościowe PTTK

Andrzej Danowski
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Maria Janowicz
Centralna Biblioteka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Historia, współczesność i przyszłość

Jerzy Kapłon
Podolskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Zarys dziejów

Teresa Kłosiewicz-Prokop
Gościniec Miesięcznik Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Marian Kotarski
Kolarstwo turystyczne w regionie częstochowskim w latach 1889-2006 (kalendarium)

Barbara Krawczyk
Z przewodnikiem prof. Kazimierza Sosnowskiego przez wczorajsze Beskidy

Barbara Krawczyk
Mieczysław Radwan – krajoznawca i naukowiec (1889-1968)

Barbara Krawczyk
Ziemia Krakowska W twórczości dziennikarskiej i przewodnikach turystyczno-krajoznawczych Juliana Zinkowa

Wojciech Kowalski
Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK

Zbigniew Lewandowski
Odznaki krajoznawcze

Zbigniew Lewandowski
Znak PTTK w Oddziałach Towarzystwa lipiec 2012

Jerzy Nowak
Krótka historia Jednego Rajdu

Jerzy Nowak
3785 km przecieranie szlaku

Grażyna Orłowska-Rybicka
Krajoznawstwo na kresach "Słonim - splecione losy"

Stanisław Osman
Krzemieniec na kartach historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Stanisław Osman
Pamiętając o kresach

Wanda Skowron
Jeszcze wcześniej ...

Wanda Skowron
Czy można było dokonać więcej? Ostatnie - powojenne lata działalności PTK 1945-1950.

Wanda Skowron
Dom krajoznawców - niespełnione marzenie

Wanda Skowron
Fotografia krajoznawcza w PTK

Wanda Skowron
Korzenie turystyki pieszej w PTK

Wanda Skowron
Mimo wojny - PTK 1914-1918

Wanda Skowron
Przywracając pamięci

Wanda Skowron
Rola nauki w PTK

Wanda Skowron
Wschodnie rubieże w fotografii krajoznawczej w PTK

Wanda Skowron
Organizacje krajoznawczo - turystyczne żydowskiej mniejszości narodowej w Polsce w okresie XX-lecia międzywojennego

Wanda Skowron
PTTK 1951 - 1956. Czas integracji i nowych wyzwań

Wanda Skowron
PTTK wobec przemian niesionych przez "Polski październik" 1956r

Wanda Skowron
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w okresie cofania się swobód PAŻDZIERNIKA 1956

Wanda Skowron
Wystawa "Krajobraz_Polski" - 1912

Wanda Skowron
Ambasadorowie krajoznawstwa polskiego

Janina Barbara Twaróg
Z kart historii Oddziału Krakowskiego PTK 1919-1950

Janina Barbara Twaróg
Kierunki kształcenia krajoznawczego w PTK 1918-1950

Janina Barbara Twaróg
PTK Oddziały 1908-1950 na terenie woj. Małopolskiego

Janina Barbara Twaróg
PTK w Małopolsce Wschodniej w latach 1933-1950

Janina Barbara Twaróg
W kręgu Leopolda Węgrzynowicza (na 125 rocznicę urodzin)

Janina Barbara Twaróg
Młodzież w Oddziale Krakowskim w Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczegow latach 1951-2006. Zapis kronikarski.

Janina Barbara i Zbigniew Twarogowie
Początki krajoznawstwa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Janusz Umiński
Działalność administracji w dziedzinie turystyki w woj. pomorskim w latach 1924-1939

Janusz Umiński
Polski Touring Klub a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Janusz Umiński
Pomorski Okręg PTK w latach 1930-1950

Janusz Umiński
Związek Popierania Turystyki w Bydgoszczy

Janusz Umiński
Działalność administracji państwowej w dziedzinie turystyki na kujawach i pomorzu w latach 1945-1975 nowe

Tomasz Wągrowski
Karty Historii PTK - PTTK (1), Początki PTK w Kielcach

Andrzej Wasilewski
Krajobraz - Turystyka - Krajoznawstwo

Edward Wieczorek
Krajoznawstwo nauką w służbie badania przestrzeni

Edward Wieczorek
Związek Towarzystw Wycieczkowych "Jaskółka" - Przyczynek do dziejów krajoznawstwa na Górnym Śląsku

Edward Wieczorek
Działalność Związku Towarzystw Wycieczkowych „Jaskółka” w Katowicach w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922-1939

Edward Wieczorek
Pocztówka jako istotny przekaz krajoznawczo-historyczny

Edward Wieczorek
Połączenie PTT i PTK – przymus czy konieczność?

Zygmunt Wojciechowski
Przyczynek do historii Oddziału PTTK przy Instytutach Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Małgorzata Zając, Mariusz Dariusz Zając
Od muzeum PTK do placówki o znaczeniu ogólnopolskim


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.