Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Wanda Skowron

Czy można było dokonać więcej?
Ostatnie - powojenne lata działalności PTK
1945 - 1950

Ostatnie lata samodzielnej działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, wpisane w pierwsze lata historii PRL-u, w lata budowania w Polsce nowego ustroju, budzą ciągle emocje i wielokrotnie uproszczone, negatywne oceny postaw pokolenia, które zaczynało jeszcze raz. Taki stan rzeczy bierze się z małej, żeby nie powiedzieć nikłej już dziś, wiedzy o ograniczeniach, które ówczesna rzeczywistość niosła każdej dziedzinie życia społecznego zarówno w pryncypiach, jak i detalach.

Minęło ponad 50 lat od tamtego dramatycznego czasu, tyle ile zwykliśmy wyznaczać dla możliwości podjęcia obiektywnego przedstawienia wydarzeń i obiektywnej ich oceny.

Niniejsza praca jest próbą pokazania "spadku", pozostawionego nam przez powojenne PTK. - Nie powinien on zostać zapomniany, niedoceniony, ponieważ pozwolił uratować i przenieść, przez najtrudniejszy dla kraju okres stalinizmu, ideę krajoznawstwa, zawsze budującą w świadomości społeczeństwa tożsamość Polaków.

 1. Pierwsze kroki.
 2. Trudne pytania.
 3. Czy niezależność programowa Towarzystwa była możliwa?
 4. Zarys działań organizacyjno - programowych.
 5. Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej.
 6. Ruch wydawniczy:
 7. Fotografia krajoznawcza i jej znaczenie poznawczo - propagandowe.
 8. Społeczne muzealnictwo krajoznawcze.
 9. Turystyka krajoznawcza.
  • Biura Turystyczne PTK
  • Przewodnictwo
  • Szlaki turystyczne
  • Wycieczka podstawową metodą poznania krajoznawczego
  • Tworzenie bazy dla uprawiania turystyki
 10. Ostatni akord.
 11. Literatura
 12. Załączniki:
  1. Wykaz Oddziałów PTK w roku 1950.
  2. Wykaz Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej (Dane z 1949 r.).
  3. Wykaz schronisk Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (Dane z końca 1950 r.)
  4. Wykaz Protokołów z posiedzeń Prezydium ZG PTK oraz Zarządu Głównego PTK, na których omawiano fuzję PTK z PTT. (Wykaz sporządzono na podstawie Księgi Protokółów 1945/50)
  5. Władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, wybrane na Zjeździe Połączeniowym 17.XII.1950 r. (Składy ogłoszone w "Ziemi" 1950 r.)
zdjęcie

Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.