Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Wystawa
"SŁONIM - SPLECIONE LOSY"

Wystawa "SŁONIM - SPLECIONE LOSY" została otwarta 1 kwietnia 2004 r. w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, a przygotowana w ramach działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK XV kadencji. Na wernisaż przybyła 5-osobowa delegacja ze Słonima, w której były dwie osoby pracujące w Muzeum Krajoznawczym im. J. Stabrowskiego.

zdjecie

Autorkami są Kol. Kol. Grażyna Orłowska-Rybicka - fotografie i prace badawcze, oraz Wanda Skowron - redakcja tekstów i zestawienie materiałów.

zdjecie

Zbliżające się 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nakazuje szukać i odkrywać ślady, myśli, działania naszych protoplastów. Tym to istotniejsze, że w czasie Powstania Warszawskiego spłonęło w całości Archiwum PTK.

W Słonimie - dziś mieście na Białorusi - gdzie w 1928 r. istniał Oddział PTK, a od 1929 r. zorganizowane przez Towarzystwo Muzeum ślady ówczesnych poczynań żywe są do dnia dzisiejszego. - To właśnie starano się pokazać.

zdjecie zdjecie

Drugą myślą przyświecającą przygotowanej prezentacji było bogactwo wielokulturowości pograniczy. Słonim jest tu wyśmienitym przykładem.

Przez dramatyczny czas wojny i równie ciężkie powojenne lata przeniesiono bezcenną wartość tolerancji we wzajemnych stosunkach przedstawicieli różnych narodowości i wyznań zamieszkujących Słonim do dnia dzisiejszego. I jakkolwiek zmieniła się struktura ilościowa przedstawicieli poszczególnych narodowości, nadal zamieszkują tu Białorusini, Polacy, Rosjanie, Tatarzy, Żydzi... Szanowane są i kultywowane tradycje wszystkich.

zdjecie zdjecie

W krótkiej, z konieczności, prezentacji starano się pokazać bogactwo wielokulturowości przez pryzmat jednego miasta, o którym mieszkańcy mówią pieszczotliwie "miasteczko".

Wystawa będzie czynna do 28 kwietnia 2004 r.


Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie

Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.