Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Adam Czarnowski

Pocztówki okolicznościowe PTTK

Ogólna charakterystyka

Wśród dokumentów działalności organizacyjnej PTTK wyróżniają się pocztówki okolicznościowe. Tradycje edytorskie pocztówek mają korzenie w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym i Polskim Towarzystwie Tatrzańskim i są kontynuowane po ich zjednoczeniu w 1950 r. Wydają je liczne ogniwa organizacyjne Towarzystwa, z okazji imprez np. zlotów rajdów, spływów, wycieczek i wypraw, narad, sejmików, zjazdów, jubileuszy, a także jako karty pamiątkowe oraz promujące krajobrazy, obiekty krajoznawcze i noclegowe. Pocztówki te można uważać za wydawnictwa ulotne, "do użytku wewnętrznego" i w związku z tym nie podlegały cenzurze; wyjątkowo, gdy miały szerszy zasięg, spotyka się sygnatury cenzury.

Pocztówki okolicznościowe mają najczęściej postać odbitek fotograficznych, ale są również i drukowane. Ich wydawcy lub nakładcy, to z reguły struktury organizacyjne Towarzystwa: Zarządu Głównego, zarządów wojewódzkich, okręgów, oddziałów, kół, klubów, komisji, sekcji itd.; czasem są to Komitety organizujące określone imprezy, a ponadto schroniska i inne obiekty.

Pocztówki takie są w zasadzie przeznaczone dla uczestników imprez, jako osobiste karty pamiątkowe, lub do korespondencji, rozprowadzane zwykle bezpłatnie, jednak edycje o tematyce schronisk itp. są również sprzedawane, a cena bywa ujawniona nadrukiem.

Pocztówki, o jakich mowa, były i są jeszcze produkowane najczęściej metodą niejako chałupniczą, głównie fotograficzną, jako stosunkowo łatwym i tanim sposobem, z reguły bez nadruków na rewersach, gdzie odbito zwykle okolicznościowe pieczęcie. Zamawiano je także na zlecenie w specjalistycznych zakładach produkcyjnych będących m.in. własnością Towarzystwa, a następnie u innych producentów, wydających widokówki na szerokie potrzeby rynku. Niektóre z takich kart mają na rewersie dodruki o treści związanej z promowanymi imprezami.

Warto tu przypomnieć, w dużym skrócie, historię tych zakładów, które powstawały równolegle do rozwoju PTTK, jako przedsiębiorstwa dochodowe, ale i popularyzujące działalność programową, podlegające formalnym uwarunkowaniom wydawniczym władz. Powołano następujące placówki produkcyjne:

 • Zakład Wydawniczy Widokówek pod firmą PTTK Oddział Ziemi Kłodzkiej, Laboratorium Fotograficzno-Filmowe w Kłodzku (kontynuacja wydań Towarzystwa Tatrzańskiego od 1947 r.), następnie: Zarząd Urządzeń Turystycznych Fotolaboratorium i Pamiątkarstwo w Kłodzku (od 8. 1952),
 • Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jaśle (utworzony w 1952 r.),
 • Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek i Pamiątek we Wrocławiu (powołany w 1954 r.), wkrótce nazwany: PTTK - Z.W. Wrocław, któremu podlegał Zakład w Kłodzku,
 • PTTK Zakłady Usługowo-Wytwórcze z siedzibą w Warszawie i zakładami w Jaśle, Krakowie oraz we Wrocławiu (powołany 12. 1960),
 • Nieliczne pocztówki ukazywały się w Zakładzie Wydawniczo-Propagandowym PTTK (utworzonym w 1975 r.), następnie Wydawnictwie PTTK "Kraj".

Produkcji pocztówek PTTK zaprzestano: we Wrocławiu w 1974 r., w Jaśle w 1991 r., w Kłodzku w 1993 r.

Zawartość treści pocztówek

Na uwagę zasługuje szata graficzna wspomnianych pocztówek w postaci fotografii i rysunków uzupełnionych napisami informacyjnymi, emblematami Towarzystwa, mapkami i planami, piktogramami, ozdobnikami itp.

Wszystkie elementy treści pocztówek okolicznościowych wydawanych przez PTTK odzwierciadlają bogatą i cenną działalność programową Towarzystwa, są one także przedmiotem kolekcjonerstwa w dziale kartofilii. Podjąłem zatem próbę sporządzenia ich wykazu. Znaczna liczba tych kart oraz brak danych wydawniczych nie pozwalają niestety na dokładną ewidencję. Materiał oparłem na zbiorach własnych oraz na kartach i informacjach przekazanych przez działaczy i kolekcjonerów, którym składam serdeczne podziękowanie za współpracę; są to: Stefan Anioła i Piotr Spychała z Poznania, Janusz Badura ze Skoczowa, Barbara Twaróg z Krakowa oraz Leszek Białkowski, Lech Borzym, Tadeusz Maczubski, Jerzy Morgulec, Wanda Skowron i Jadwiga Zwierz z Warszawy.

W kilku wypadkach uwzględniłem informacje o pocztówkach zawarte w wzmiankach prasowych, w których jednak brak pełnych danych.

Wykaz ująłem w postać katalogu podzielonego na działy:

 1. Baza noclegowa;
 2. Miasta, obiekty, krajobrazy;
 3. Narady programowe, zjazdy;
 4. Rocznice, jubileusze;
 5. Rajdy, zloty, spływy, wyprawy;
 6. Szkice okolic, plany, szlaki;
 7. Różne. W działach zastosowałem układ chronologiczny.

Uwzględniłem podstawowe informacje o treści krajoznawczej i właściwościach autorskich kart oraz o ich cechach technicznych m.in. wielkości, kolorach, zróżnicowaniu czcionek drukarskich itp. występujących na oryginałach - osobno na awersach, tj. na stronie ilustracyjnej i osobno na rewersach, czyli na stronie przeznaczonej w zasadzie na adres i korespondencję, gdzie znajdują się często okolicznościowe pieczęcie.

Wykaz jest nadal otwarty i będę go kontynuował. Proszę zatem o kolejne informacje i materiały zarówno współczesne, jak i z lat dawnych (po roku 1950).

Tekst wykonany na 55-lecie PTTK, w przededniu 100. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Warszawa 2005


Katalog pocztówek okolicznościowych PTTK
wydanych przez ogniwa i agendy Towarzystwa
oraz na ich zlecenie

Legenda:
A = awers,
R = rewers
fot. cz-b = pocztówka wykonana techniką fotograficzną w tonacji czarno-białej
druk = pocztówka wykonana metodą poligrafii
n. = nakład
ok.= około
Uwzględniono oryginalne teksty napisów oraz rodzaje czcionek zbliżone do oryginału. [W nawiasach kwadratowych podano opis ilustracji oraz danych technicznych].

Baza noclegowa

A: [Widok schroniska na Hali Krupowej, fot. cz-b 9x14 cm, ok. 1955].
R: Oddział PTTK w Krakowie [pieczęć].

A: [7 widoków okolic Kudowej, fot. cz-b 9x14 cm] Kudowa Zdrój i okolice, Mańkowski [w otoku].
R: Wykonano P.T.T.K. Oddział Polanica. N. 10.000 [pieczęć fioletowa, około 1955]

A: [Widok schroniska PTTK w Cieszynie, fot. cz-b 9x14 cm].
R: Wydawca P.T.T.K. Cieszyn 1959 [druk i piecz.], fot. L.Bardoń
A: [Widok schroniska w Bielsku, fot. j.w.]
R: P.T.T.K. Bielsko...

A: [Widok Domu Wycieczkowego w Dusznikiach, rys.., druk brąz., 9x14 cm, ok. 1959], Dom Wycieczkowy PTTK "Pod Muflonem" Duszniki Zdrój.
R: [Pieczęć j.w]. Serigrafia Erwin Konstanty Jeż.

A: [Widok Domu Wycieczkowego w Dusznikach, szkic okolicy, rys czarny, druk, fornir, 10x14 cm, ok. 1959]. POD MUFLONEM DUSZNIKI ZDRÓJ
R: Bez nadruków.

A: [Widok schroniska na tle Śnieżnika, serigrafia SEPIA, 10, 5 x 15 cm]. Serigrafia "SCHRONISKO NA ŚNIEŻNIKU". ERWIN KONSTANTY JEŻ
R: Schronisko PTTK na Śnieżniku MIĘDZYGORZE [pieczęć zielona].

A: [Widok schroniska na Lipowskiej, fot. cz-b 9x14 cm], Schronisko turystyczne na Lipowskiej - 1324 m
R: Bez nadruków, data st. poczt. 9.1965.

A: [Widok schroniska "Orlica", 6 ilustracji, szkic Kotliny Kłodzkiej, fot. cz-b 9x14 cm, około 1970], SCHRONISKO "ORLICA" ZIELENIEC POW.KŁODZKO woj. wrocławskie tel. Duszniki.....
R: Bez nadruków.

A: [2 widoki schroniska na Hali Krupowej, portret K. Sosnowskiego, fot. cz-b 10.5x14,5 cm], sto lat polskiej turystyki
R: PTTK schronisko im. K. Sosnowskiego na Hali Krupowej..., znak PTTK, Proj. i fot. E. Moskała. Wyd. PTTK Zakład Prod. w Jaśle, n. 2100 szt., [n. schroniska, 1973].

A: [4 widoki: 2x krajobraz. 2x bacówka na Rycerzowej, fot. cz-b 10,5x 15 cm] OTWARCIE BACÓWKI PTTK NA RYCERZOWEJ 14-IX-1975
R: BESKID ŻYWIECKI. Dolina Potoku Cichego, Bednarowa. Schronisko PTTK "Bacówka" na Rycerzowej... fot. E. Moskała, znak PTTK. Zakład Produkcyjny w Jaśle. Wydawnictwo PTTK, [n. schroniska].

A: [Widoki bacówek na Rycerzowej i Lubaniu, fot. oraz rys. ich emblematów, fot. cz-b 10,5x15 cm]. OTWARCIE BACÓWKI NA LUBANIU 15.XII.1975.
R: GORCE. Bacówka PTTK... fot. i rys. E. Moskała, znak PTTK, PTTK Zakład Produkcyjny w Jaśle...Wydawnictwo PTTK [n. bacówki].

A: OTWARCIE BACÓWKI PTTK NA KRAWCOWYM WIERCHU - 4.XII.1976 r. [1976 PTTK BACÓWKA KRAWCÓW WIERCH [Rys.: emblemat bacówki, szkic okolic, widok bacówki, fot. cz-b-10.5x15 cm].
R: BESKID ŻYWIECKI. Bacówka... i j.w. , n. 1100 szt [n. bacówki].

A: [Widok bacówki w Bartnem, fot., szkic okolic rys. w ramce, fot. cz-b 10,5x16 cm], 2.VII.1977 - OTWARCIE BACÓWKI PTTK W BARTNEM [litery białe].
R: BESKID NISKI. Bacówka PTTK w Bartnem.... i j.w., n. 1000 szt., [n. bacówki].

A: [Widok bacówki na Maciejowej fot., szkic okolic w ramce, emblemat bacówki rys., fot. cz-b 10,5x21 cm], 23.IX.1977 - OTWARCIE BACÓWKI PTTK NA MACIEJOWEJ W GORCACH
R: GORCE. Schronisko Turystyki Kwalifikowanej- Bacówka... i j.w. n. 1100 szt., [n. schroniska].

A: [Widok schroniska PTTK nad Morskim Okiem, fot. kolor, 10x15 cm].
R: TATRY. Schronisko..., fot. K. Kaczyński, [emblemat: Mnich, MORSKIE OKO rys.] Odbitka fotograficzna...VII.77..., znak PTTK, PTTK ZAKŁAD RODUKCYJNY W JAŚLE..., 1977, n. 4300, [n.. schroniska].

A: [Widoki :Czarny Staw i Morskie Oko, schronisko PTTK fot., szkic okolic, fot. cz-b 10,5x21 cm], MORSKIE OKO, znak PTTK.
R: fot, E,Moskała, W. Werner, opr. graf. I. Malewska., znak PTTK i j.w.. 1968, N. 2100.

A: [Widok schroniska PTTK "Strzecha Akademicka"]. Znak PTTK TWÓJ PRZYJACIEL W PODRÓŻY. Oddział PTTK "MAZOWSZE" Warszawa [druk, kolor 10,5x 15 cm].
R: Schronisko "Strzecha Akademicka". Wyd. PTTK "Mazowsze" Warszawa [ok. 1970].

A: [Widoki schronisk PTTK, seria 20 tematów, rys, ramka ozdobna, 10,8x15,2 cm, druk, sepia]. Karta pamiątkowa.
R: [Np. temat] BESKID ŻYWIECKI - PRZEGIBEK: schronisko PTTK...[i inne]... Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK Warszawa-Kraków. Nakł. OZGT PTTK Bielsko-Biała. Rys. Krzysztof Skórczewski...1979, . 4900+100...

A: [Widoki schronisk PTTK, seria 20 tematów, rys, ramka ozdobna, 10,8x15,2 cm, druk, sepia] Karta pamiątkowa.
R: [Np.temat] BESKID NISKI - MAGURA MAŁASTOWSKA -Schronisko PTTK...[i inne]... Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK. Warszawa-Kraków. Nakł. OZGT PTTK z Nowego Sącza. Proj. Graf. Krzysztof Skórczewski. 4000 + 50 egz..[1979].

A: [Mapka z piktogramami obiektów noclegowych, druk, kolor, 10x22 cm]. mapka z piktogramami obiektów], druk, kolor, 10x22 cm., BAZA NOCLEGOWA OZGT PTTK W WOJEWÓDZTWIE BYDGOSKIM.
R: OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK... Bydgoszcz...[adres, informacje]. WYDAWNICTWO PTTK "KRAJ", Kraków 1990...Nakładem OZGT PTTK w Bydgoszczy. Projekt M. SZELENIEWICZ...20000egz.

A: [Widok schroniska na Luboniu, fot. kolor, 10,5x15 cm], LUBOŃ WIELKI SCHRONISKO PTTK im. Stanisława Dunin-Borkowskiego, znak PTTK
R: BESKID WYSPOWY Luboń Wielki (1022 m), [informacje...], znak GOPR, Wyd. Proj. FOTO-ULA, U.T. WŁASIUKOWIE, Kraków..., nadr. czerwony, [n. schroniska, wyd. ok. 2000].

A: [Mapka panoramiczna i szkic Beskidu Sądeckiego, kilka widoków fot., druk, kolor 18,.5x15 cm. Pozdrowienia z gór.
R: Przehyba 1175 m npm, [opis informacyjny] Schronisko PTTK Olga Bielska [wyd. ok. 2000].

A: [2 widoki stanicy wodnej fot., szkic terenu rys., druk, kolor 10,5x15 cm]. Stanica wodna Janowo, znak PTTK.
R: STANICA WODNA PTTK JANOWO. SZLAK BRDY, [wyd. ok. 2000].

A: [4 widoki stanicy wodnej, fot., znak PTTK, fot. kolor 10,5x14,5 cm], STANICA WODNA SWORNIGACIE, [napis czerw., tło nieb.].
R: STANICA WODNA PTTK SWORNIGACIE, [opis informac.], znak organizacyjny, SZLAK BRDY, [wyd. ok. 2000].

A: [Widok schroniska na Hali Miziowej, fot. kolor 10.5x15 cm].
R: Schronisko na Hali Miziowej, foto Krzysztof Pilecki, S.W.S. Bielsko-Biała... [n. schroniska ? 2000].
A: [4 widoki schroniska PTTK na Wielkiej Raczy, foto kolor 10.5x 15 cm] Pozdrowienia a Wielkiej Raczy [kolor żółty].
R: Beskid Żywiecki - Na Wielkiej Raczy. Schronisko PTTK tel... WYDAWNICTWO "GRONIE'...[nakład schroniska , 2004 ?]

Miasta, obiekty, krajobrazy

A: [Widok pomnika Kazimierza Wielkiego w Bochni, - reprod. rys., fot. cz-b 9x14 cm].
R: PTTK, Oddział w Bochni, Rynek 2 [pieczęć]. Rys. Schonborn 1952, Wyd. Spółdz. Foto-Dekoratorska Bochnia

A: [Widok Rynku w Tarnowie, fot. cz-b, marginesy, 9x14 cml
R: Fot. A. Rudnik. Oddział P.T.T.K. w Tarnowie, Sekcja Fotograficzna [pieczęć czarna, ok. 1953].

A: [Szkic Kotliny Kłodzkiej z piktogramami] Poznaj piękno ZIEMI KLODZKIEJ, znak PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI KŁODZKIEJ, fot. cz-b 9x14 cm.
R: KOTLINA KŁODZKA... Foto Wydawnictwo PTTK.. , znak PTTK, Kłodzko 1954.

A: [Widok okolic Tresnej, fot. cz-b, marginesy, papier kremowy, 9x14 cm plakietka-znak PTTK], u góry: Poznaj, niżej: Żywiecczyznę, Tresna z drogi na Jaworzynkę,
R: Bez nadruków, 1955 [data koresp.].
A: [Widok wodospadu, fot. cz-b 9x14 cm, plakietka-znak PTTK] u góry: Poznaj niżej: Żywiecczznę Rajcza Wodospady
R: j.w.

A: [31 widoków Płocka, m.in.: Widok ogólny, Wzgórze Tumskie (kilka ujęć), Katedra (kilka ujęć), Wnetrze Katedry, Wieża Zegarowa, Wieża Szlachecka, Muzeum diecezjalne, Mur Kazimierzowski, Plac Obrońców Warszawy, Ratusz, Narodowy Bank Polski, Kościół Mariawitów, Schody nad Wisłę, Rogatka Warszawska, fot. czarne; podpisy białe w tle, również drukowane, marginesy, 9x14 cm [niektóre zdjęcia mniejsze od pola kart].
R: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Plocku, P.T.T.K. Oddz. Płock Sekcja Fotograficzna [pieczęcie czarne. nakł. j.w., ok. 1956].

A: [Różne widoki okolic Polanicy Zdr., fot. cz-b. 9x14 cm], znak PTTK, fot. Mańkowski, spotyka się też Mańkpowski-Milka.
R: Wykonano P.T.T.K Oddział Polanica. Cena 1,30 zł Nakł 10.000, [pieczęć fioletowa, następnie nadruki, ok. 1956-1960]
A: [Widoki Ostrołęki, m.in: kościół murowany, klasztor pobernardyński, fot. cz-b, marginesy.
R: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ostrołęka, Zezwolenie nr..., cena 1,50 zł., [pieczęcie czerwone], ok. 1956-1960.

A: [Widok starego Nowogardu oraz wsi, herb Nowogradia, Sr., rys. czarny, druk, 9x14 cm] NOWOGARDIA.
R: POZNAWAJCIE ZIEMIĘ NOWOGARDZKĄ KRAINĘ PROCHOW SŁOWIAŃSKICH REGION LEGEND I ZABYTKÓW HISTORYCZNYCH, P.T.T.K. Nowogard, 2 [pieczęcie zielone, ok. 1959].

A: [7 widoków Kazimierza Dolnego, fot. cz-b, tło czarne, marginesy, 9x14 cm]. Fot. H. Dębski.
R: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kazimierzu Dolnym [pieczęć ziel., ok. 1966].

A: [10 widoków Krakowa, seria, m.in.: Wawel, Kaplica Zygmuntowska, mal., druk, kolor, 12x17 cm].
R: [Np. temat:] Kraków. Wawel, Kaplica Zygmuntowska [jęz. ros., niem., franc., ang.]. Nakładem PTTK. Zarz. Okr. Kraków. WAG. Kraków. Projekt M. Orłowska Gabryś. KZG Nr 5. Zam. 761/69, 23.100. Cena zł 2,20.
A: j.w. [12 tematów].
R: j.w.

A: [Widok pnia dębu, fot. cz-b 10.5x15 cm].
R: WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY. Zabytkowy dąb na wyspie Jeziora Góreckiego, fot. Zb. Harasimowicz.. Cena 1,40 zł, Wydawnictwo: Oddział PTTK przy Zakładach H.Cegielski w Poznaniu. Znak PTTK Wydawca PTTK Zakł. Wytw. Fotowidokówek Wrocław. "Ruch" 11-182, n. 2576, [1973 ?].
A: [4 widoki: sarenka, jezioro, jezioro, sasanki, fot.cz-b. 10x15 cm].
R: WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY. Sarenka - fot. A.Wiśniewski, Jezioro Góreckie - fot. Zb.Harasymowicz, Jez. Kociołek - fot Z.Puławski, Sasanka otwarta - fot. A.Wiśniewski. Wydawnictwo i wykonano j.w.

A: MUZEUM Ziemi Krotoszyńskiej fot. cz-b. na połowie pocztówki, 7x9 cm] OTWARCIE IZBY LANGIEWICZA, MARIAN LANGIEWICZ - POWSTANIE STYCZNIOWE - 1983 - WYD. MUZEUM PTTK, [Pseudo-znaczek. poczt.: Langiewicz, fot.] POCZTA KROTOSZYŃSKA, KROTOSZYN 1.10.83 :[stempel], linie adresowe, fot 9x14 cm.
R: bez nadruków.

A: [Widok muzeum "Rydlówka"], Muzeum Rydlówka, fot. kolor, druk 9,5x15 cm.
R: fot. Mariusz Szelerewicz. [ok. 1990].

A: [4 widoki zabytków Krakowa: Wawel od strony Wisły, Katedra na Wawelu, Sukiennice, Kościół Mariacki, fot. kolor, 10,5x15 cm, pocztówki puzzle w kopertach].
R: Napisz - rozsyp-wyślij ! Nakładem Oddziału Krakowskiego PTTK. Fot. M.Krzemień, Druk GRAFKARTON. ok. 1990].

A: [Szkic terenu Jury z piktogramami zamków, rys. brunatne, rzeki, niebieskie, punkty czerwone: siedziby Gmin Jurajskich, tło żółte, druk 10,5x14,5 cm], JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA.
R: ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH, PLAC WOLNOŚCI...OGRODZIENIEC... emblemat Związku, ODDZIAŁ PTTK PL. 3 MAJA... BĘDZIN, znak PTTK, W.E..P.P."'MARWIT" Ska...Gliwice..., ok. 1990].

A: [4 widoki: Głuchołazy, Pokrzywna, Moszna, fot. kolor, w ramkach, marginesy czerw-pomar-żółte, 10,5x15 cm, po środku plakietka: emblemat AIT 96, flaga polska, kolarz] 53 rd AIT Rally POKRZYWNA POLAND 1996 July 20-27.
R: PTTK Regionalny Ośrodek Programowy Opole... Głuchołazy... Pokrzywna... Moszna.,..[inform.], fot. Jerzy Stemplewski..
A: [4 widoki: Prudnik, Głuchołazy, Moszna], plakietka j.w..
R: PTTK j.w.... Prudnik, Głuchołazy, Moszna... [inform.] fot j.w.
A: [4 widoki: Prudnik, Jarnołtówek, Moszna], plakietka j.w..
R: PTTK j.w.... Prudnik, Jarnołtówek, Moszna [inform.] fot. j w.

A: 5 widoków: Biskupia Kopa, Jarnołtówek, Pokrzywna, Głuchołazy, Moszna], plakietka j.w.
R: PTTK j.w. : Biskupia Kopa, Jarnołtówek, Pokrzywna, Głuchołazy, Moszna [inform.] fot. j.w.

A: [Pejzaż tatrzański, reprod. obrazu, druk kolor 15x20 cm].
R: ADAM GORCZYŃSKI. Pejzaż tatrzański, 1850, olej na tekturze. 38,5x30,5 (Muzeum Narodowe w Krakowie). Fot. Z.Bobowski, [emblemat: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Kraków 1992, kozica, kosówka, znak PTTK]. Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 31-010 KRAKÓW, ul. Jagiellońska 6 [1999].

A: [Pejzaż tatrzański, reprod. obrazu. Druk kolor 15x20 cm].
R: JAN NEPOMUCEN GŁOWACKI. Morskie Oko, 1837, olej na płótnie, 57x48. Muzeum... i fot. j.w. [Znak i wyd. j.w. [1999].

A: [7 widoków budynków w Krotoszynie: Gmach Szkoły Podst., Gmach Szkoły Podst., Fragment rynku, Rynek, Ratusz, Pałac Gałeckich, Gmach Zespołu Szkół Zawod. Druk kolor 10,5x15 cm, ramki, marginezy różnokolorowe].
R: KROTOSZYN [opis tematów, Nr.1 - 7.., fot. różni],. . 50 LAT PTTK NA ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ (1951-2001). Wydawca Oddział PTTK w Krotoszynie... [Około 2000]. Patrz też "Rocznice...:".

A: [Widok domu podcieniowego , druk i format j.w., w ramce] Krotoszyn.
R: KROTOSZYN. Dom podcieniowy z 2.poł.XVIII w. przy ul. Koźmińskiej 36. Nr 8. Fot. Marcin Pawlik. Wydawca: Koło PTTK Pracowników Oświaty i Wychowania w Krotoszynie. [około 2002].

A: [Widok Jeziora Dobczyckiego i zamku, znak PTTK. druk kolor 10,5x15 cm] DOBCZYCE [napis żółty].
R: DOBCZYCE (280 m)-Na małym wzgórzu nad doliną Raby znajdują się ruiny gotyckiego zamku... Dzięki inicjatywie miejscowego oddziału PTTK zamek podlega odbudowie... fot. T.Własluk. Wyd. proj. "FOTO ULA", KRAKÓW, [n. Muzeum w Dobczycach około 2000].
A:[Widok zamku], Dobczyce [napis czerwony, druk i format j.w., ramki czerw..
R: DOBCZYCE. Zamek. KolorART...[n. ? ok. 2000.
A: Dobczyce [Widok.:skansenu], Dobczyce [druk itd. j.w.].
R: DOBCZYCE. Muzeum Regionalne-skansen. KolorART, [n. ? ok. 2000].

A: [3 widoki: jaskinia, skały i zamek, willa]. Ojców [napis żółty,druk, kolor, w ramkach, tło szare, 10,5x15 cm].
R: Ojcowski Park Narodowy, The Ojców National Park. Zamek w Ojcowie, Jaskinia Łokietka, Willa "Jadwiga"... [także w jęz. ang.]. Fot. Christian Parma , Parma Press, Warszawa... znak Parku, [napisy czerwone], Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK o/Ojców. Przewodnicy... Dom Wycieczkowy "Zosia"... [napis czarny, n. BORT PTTK około 2002].

Narady programowe, zjazdy

A: [7 widoków (seria): Kolumna Zygmunta, Pałac Małachowskich, Rynek Staromiejski, Pomnik Mickiewicza, Syrenka Warszawska, Pałac Kultury i Nauki, Dom Partii, fot. cz-b. 9x14 cm, papier krem., marginesy], II WALNY ZJAZD DELEGATÓW PTTK. Warszawa - Grudzień 1954 znak PTTK,
R: Warszawa [tematy j.w.], fot. G Russ. Cena zł 1+0.10... P.T.T.K. Jasło...600 - 9.XII.54... Foto-Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. [napisy zielone,. n. ZG PTTK].
A: [Rys. czarny, tło zielone, druk 10x14,5 cm], XII'89 ZJAZD KRAJOWY, znak PTTK, syrena.
R: "Od każdego zależeć będzie, czy PTTK spełni...", XII Zjazd Krajowy PTTK. Warszawa, 26-28.10.1989 r. [wyd. ZG PTTK 1989].

A: [8 widoków Żnina i okolic], znak SKKT, znak PTTK, O DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ KONFERENCJA REJONOWA OPIEKUNÓW SKKT NA PAŁUKACH ŻNIN 3.IV.1967, [fot. cz-b 9x14 cm, wyd. Oddz. PTTK Żnin 1967].
R: [Bez nadruków].

A: [Widok Domu Naukowca we Wrocławiu, fot. cz-b 10,5x15 cm].
R: WROCŁAW Dom Naukowca... fot J. Osuchowski POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE OKREGOWA KOMISJA KRAJOZNAWCZA ODDZIAL WROCLAWSKI WE WROCŁAWIU uprzejmie zapraszają na Wrocławskie Seminarium Krajoznawcze II Seminarium na temat: "KRAJOZNAWSTWO WSPÓŁCZESNE NA PRZYKŁADZIE m. WROCŁAWIA", które odbędzie się we Wrocławiu dnia 9 listopada 1969 r.....BIURO WYDAWNICZE "RUCH"... 5000 EGZ...

A: [Widok Pałacu Staszica w Warszawie, fot. cz-b 10.5x21,5 cm] Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy NOWOCZESNOŚĆ W KRAJOZNAWSTWIE Warszawa 7-8.II.1970.
R: WARSZAWA-Pałac Staszica, fot. T.Hermańczyk, znak PTTK, PTTK ZAKŁAD WYTWÓRCZY WE WROCŁAWIU... ZW KŁODZKO N 5OO... [wyd. Komisji Krajoznawczej Okręgu Mazowieckiego PTTK 1970].

A: [Widok statku "Batory", fot. cz-b, 10,5x15 cm], znak PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisja Krajoznawcza Ogólnopolska Narada Krajoznawcza Gdańsk-Gdynia 17-198 maja 1970 r.
R: GDAŃSK. Hotel Turystyczny "Batory". Fot. J.Siudecki, znak PTTK, Wydawnictwo PTTK ZAKŁAD WYTWORCZY WE WROCŁAWIU, N 1000, [wyd. ZG PTTK Komisja Krajoznawcza 1970].

A: [widoki Opola, rys., fot. cz-b 9x15 cm] OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ROLA - FOTOGRAFII W - KRAJOZNAWSTWIE OTF - PTTK - WDK
R: bez nadruków

A: [Widok drzewa bez liści, druk zielony, marginesy 10,5x15 cm] PTTK MIĘDZYOKRĘGOWY SEJMIK OCHRONY ŚRODOWISKA Puszczykowo - 9 czerwiec 1974 [napisy zielone].
R: REGIONALNY SEJMIK Ochrony Przyrody PTTK. Puszczykowo 9.06.1974 r. [pieczęć zielona, wyd.. organizatorów Sejmiku 1974].

A: Ogólnopolskie Spotkanie Instruktorów Krajoznawstwa Łańcut 1979 [druk kolor 9x14 cm]
R: brak danych.

Rajdy, zloty, spływy, wycieczki, wyprawy

[Patrz też "Rocznice i jubileusze"].

A: [Flagi Polski i ZSRR, znak PTTK, 3 widoki, fot. cz-b. 9 x14 cm, papier niebarytowany] POGŁĘBIAMY PRZYAJŹŃ MIĘDZY NARODAMI POLSKI I ZSRR. II OKRĘGOWY RAJD GÓRSKI W BIESZCZADCH ZACHODNICH 4.-11. IX 1955 r.
R: Przyjaźń Z.S.R.R.. Pomoc Z.S.R.R. Przykład Z.S.R.R. oto podstawowe źródła naszych zwycięstw B.Bierut. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ustrzyki Górne. [pieczęć zielona].

A: [Szkic Puszczy Kampinoskiej z Wisłą, w ramce, fot. cz-b.10,5x15 cm.]. J.Izdebski/57. 2 czerwca 1907 r. - WYCIECZKA JUBILEUSZOWA - 2 czerwca 1957, znaki PTK i PTTK.
R: Wydawn. Polskiego Tow. Tur. Krajozn. Warszawa [nadruk zielony].

A: [Widok ulicy w Trzcielu, reprod. fot, druk kolor 9x14 cm] Przyjaźń VIII RAJD PTTK - POZNAŃ-TRZCIEL 1959 [plakietka].
R: Trzciel - Fragment ulicy 1954-1959 5 lat Oddziału PTTK - HCP [plakietka jak na awersie, nadruki czerwone], [znak PTTK, Wydawnictwo Oddział PTTK - HCP, nadruk zielony].
A: [Widok trzcin na Obrze, rys., druk. kolor 9x14 cm]. Przyjaźń VIII RAJD PTTK - POZNAŃ-TRZCIEL 1959 [plakietka]
R: Obra [reszta j.w.] Patrz też "Rocznice i jubileusze".

A: [Widok zamku Chojnik, fot. cz-b, 10,5x15 cm].
R: II OGÓLNOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ SZLAK ZAMKÓW PIASTOWSKICH 9. - 11. X. 1959 r. W dniach 9-11.X.59 odbędzie się... Fot. J.Korpal, znak PTTK, P.T.T.K. - Zakłady Wydawnicze Fotowidokówek i Pamiątek we Wrocławiu...nakł 500...[Nadruki zielone, Nakł. Komitet Organizac. Zlotu, Okr. Komisja Tur. Pieszej, Zarz. Okr. PTTK Wrocław].

A: [Ilustracja: para pod drzewem, rys. brązowy, marginesy, 10,5x15 cm.]. KOCHA, LUBI, SZANUJE /Z HASEŁ LIGI OCHRONY PRZYRODY, nadr. brązowy.
R: - Z,S,P.- P.T.T.K.- T.R.Z.Z.- POZNAŃ- V RAJD "Złotów 1960" 20-23.X.1960. Rys. H.Derwich. Druk PWSP Złotów... n. 600, [wyd. organizatorów Rajdu 1960].

A: [Repr. obrazu M..Gierymskiego: Pastrol powstańczy, druk, kolor brązowy 9x14 cm, marginesy]
R: 1863 1963 [reprod. okrągłej pieczęci: RZĄD NARODOWY..., tarcza herbowa...- dodruk] ZLOT TURYSTÓW WARSZAWSKICH Zaborów Lesny (Mogiła Powstańców) 21.IV.1963, MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE. Gierymski Maksymilian (1846-1874), Patrol powstańczy (fragment), W.Z.G. Poznań... [wyd. Oddz. Stołeczny PTTK, lomitet organiz. Zimowego Złazu Turystów Warszawskich w Puszczy Kampinoskiej].

A: [2 widoki krajobrazu, szkic Lasów Bolimowskich, fot. cz-b 9x14 cm] znak PTTK V RAID NARCIARSKI OKRĘGU MAZOWIECKIEGO ŻYRARDÓW luty 1965.
R: Bez nadruków.

A: [Portret wojskowego, fot.], PŁK.ALEKSANDER PAWŁOW-KOMENDANT WOJENNY KROTOSZYNA, RAJD SZLAKIEM WYZWOLENIA ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ, POCZTA KROTOSZYŃSKA POLEGLI W WALCE O KROTOSZYN... POCZTA POLOWA 16.1.70 [pseudo-znaczek pocztowy rys. i 3 portrety fot., linie adresowe, fot. cz-b 9 x12 cm].
R: bez nadruków.

A: [3 widoki krajobrazu fot., szkic Gór Bystrzyckich rys., fot. cz-b 10.5x13 cm, n. schronisko PTTK 1970], znak PTTK. Z wycieczką do Zieleńca
R: Mapa turystyczna Gór Bystrzyckich [opis]. Znak PTTK, Wyd. Zakład Kłodzko 1970.

A: [Ilustracja: kulig pod lasem, księżyc, rys.] ZZK*PTTK Kulig PÓŁNOCY AUGUSTÓW 5-6.II.1972 "WIELKIE ŚNIEGI..." znak: PTTK KOLEJARZ ŁAPY, [fot. cz-b., marginesy, 8.5x13 cm., [wyd. kierownictwo Rajdu].
R: bez nadruku.

A: [Widok: uczestnik wyprawy pod szczytem Aleksandry, fot. cz-b. 10,5x14,5 cm].
R: KLUB WYSOKOGÓRSKI POLISH MOUNTAINEERING CLUB Polska Wyprawa w Ruwenzori Polish Ruwenzori Expedition EAST AFRICA 1974/75, znak Klubu: głowa orła. Czekan, KW [pieczęć zielona, wyd. kierownictwo wyprawy].
A: [Widok Plato Stanleya, reszta j.w.].
R: j.w.
A: [Widok Mont Kenya, reszta j.w.].
R: j.w.
A: [Widok Ruwenzori, reszta j.w.].
R: j.w.
A: [2 widoki: Biurowiec PZS w Chełmku, Ośrodek wypoczynkowy "Chełmek"..., fot. cz-b. 10,5x14,5 cm], znak PTTK VI ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKÓW I GARBARZY >BESKID MAŁY 18 VI 1972 r. : Chelmek 1932-1972 - 40-lecie zakładu [n. kierownictwo Zlotu].
R: [Znak PTTK]. Fot. T.Czachowski i J.Pawlik, PTTK - ZAKŁAD WYTWORCZY W JAŚLE...N. 2100...
A: [2 widoki: Babia Góra, Ośrodek wypocz. "Chełmek", fot. cz-b 105x15 cm] Chełmek, znak PTTK, VII ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKÓW i GARBARZY BESKID MAŁY 17-VI-1973. 100 lat 1873-1973 turystyki polskiej.
R: 1. Babia Góra..., 2. Ośrodek Wypocz. "Chełmek"... Wyd...PTTK..., fot. E.Moskała, J.Pawlik, znak PTTK PTTK - ZAKŁAD WYTWÓRCZY w JAŚLE... n. 3600 szt.

A: [2 widoki: Fragment drogi w górach..., Międzybrodzie..., fot. i wyd. j.w.],. Chelmek, VIII ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKOW I GARBARZY BESKID MAŁY 16-VI-1974
R: 1. Fragment drogi nad Jeziorem...2. Międzybrodzie - Ośrodek..., fot. H.Hermanowicz, J.Pawlik, znak PTTK, PTTK - ZAKLAD j.w..., n. 1800 szt.
A: [4 widoki: Wielka Racza..., Dolina Rycerki..., Panorama..., Miedzybrodzie.., fot. i wyd. j.w.], VIII Zlot Obuwników i Garbarzy Beskid Mały 1974
R: 1. Wielka Racza-schronisko..., 2. Dolina Rycerski-Ośrodek..., 3. Widok z Wielkiej Raczy...m, 4. Miedzybrodzie-Ośrodek..., fot. E.Moskała, J.Pawlik, znak PTTK ZAKLAD j.w., n. 2900 szt.
A: [2 widoki: Skała..., Międzybrodzie..., fot. i wyd. j.w.], znak PTTK Chelmek IX ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKOW I GARBARZY BESKID MAŁY - 1975
R:. 1. Skała "Szczupak"..., 2. Miedzybrodzie Ośrodek..., fot. H.Hermanowicz, J.Pawlik, znak PTTK, PTTK ZAKŁAD j.w., n. 1400 szt.
A: [3 widoki: Droga w górach, Międzybrodzie..., Zalew..., fot. i wyd. j.w.], znak PTTK Chelmek IX ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKOW I GARBARZY BESKID MAŁY - 1975
R: 1. Na drodze z Przegibka..., 2. Międzybrodzie Ośrodek..., 3. Zalew tzw. Morze Żywieckie..., fot. j.w., znak PTTK ZAKŁAD j.w. , n. 1400 szt.
A: [2 widoki: Pomnik, Brenna, fot. i wyd. j.w. Chełmek znak PTTK X ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKOW I GARBARZY BESKID ŚLĄSKI-BRENNA 20.VI.1976r. [napisy białe w tle].
R: BESKID ŚLĄSKI 1. Brenna-Pomnik..., 2. Brenna-Centrum.], fot. T.Tobiaszewicz, fot. K.Matl., znak PTTK, ZAKŁAD j.w., n. 1200 szt.
A: [2 widoki: Schroniskio, Brenna, fot. i wyd. j.w., Chełmek, znak PTTK X ZLOT TURYSTYCZNY OBUWNIKOW I GARBARZY BESKID ŚLĄSKI-BRENNA 20.VI.1976r. [napisy białe w tle].
R: BESKID ŚLĄSKI Schronisko PTTK na Błatniej, Brenna -Widok ogólny, fot. K.Matl., znak PTTK, ZAKŁAD j.w., n. 1200 szt.

A: [3 widoki Ryni, rys. stempel z mapką, fot. czarna], X Międzynarodowy Turystyczny Zlot Przyjaźni Rynia 1976, [n. kierownictwo Zlotu].
R: Znak PTTK. Wydawnictwo PTTK Zakład Wytwórczy Wrocław 76.

A: [2 widoki: Schronisko na Blatniej, Brenna...], fot. i wyd. j.w., [n. schroniska].
R: Znak PTTK, BESKID ŚLĄSKI SCHRONISKO PTTK na Błatniej, Brenna.-Widok ogólny, fot. K.Matl., ZAKŁAD j.w., n. 1100 szt.

A: [Mapka okolic Warszawy, fot. cz-b. 9x1114 cm], XI RAID SZLAKAMI WYZWOLENIA WARSZAWY 29.01.1978 - PTTK.
R: [Napis j.w i: Klub CZATA 62, Komisja Krajoznawcza OŚródmieście PTTK, Koło PTTK "LAMINA" PIASECZNO [pieczęć, wyd. j.w.].

A: [8 widoki Łodzi, szkic, druk, kolor, 14-18 cm]. Ogólnopolskie Dni Turystyki Łódź 1979, Województwo Miejskie Łódzkie [nadruk czarny].
R: Wyd. KAW 1976... Pieczęć Ogólnopolskie Dni Turystyki - PTTK Łódź 1979.

A: [Ilustracja: ozdobnik góralski, XXIII - RAJD PRZYJAŹNI - PORONIN - 1978 - R - POZDROWIENIA Z RAJDU, koziołki, H.C.P (w otoku), druk kolor 10.5x15cm].
R: Czyste góry dla turystów - dzięki turystom, HCP zl. 590'78... 6000.
A: [Ilustracja: kierunkowskaz góry, rys.], PORONIN 79 XXIV RAJD PRZYJAŹNI POZDROWIENIA Z, TRAS , XXIV RAJD PRZYJAŹNI PORONIN 79 CRZZ PTTK- 35 LAT PRL-[ znak rajdu], druk kolor, 10x14,5 cm.
R: HCP...'85...nakł. 5000. [Wyd. Oddz. PTTK HCP Poznań 1979].
A: [Ilustracja: kozica, góry, kwiat, rys., druk, form. i wyd., jw.]. Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM XXV RAJD PRZYJAŹNI PORONIN - 80.
R: j.w., 1980.
A: j.w. XXVI Rajd... brak danych.
R: Brak danych.
A: j.w. XXVII Rajd... brak danych.
R: Brak danych.

A: [Ilustracja: harnaś z plecakiem i ciupaga, góry, rys., druk, form, wyd., j.w. 28 RAJD PRZYJAŹNI PORONIN-ZAKOPANE Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM.
R: j.w. 1983.
A: [Ilustracja turysta, góry, drzewa, rys., druk, form., wyd., j.w., 29 RAJD PRZYJAŹNI PORONIN-ZAKOPANE 1984 Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM.
R: bez nadruków.
A: [Ilustracja: góry, kwiaty, rys., Borowiak, druk, form., wyd., j.w.]. Z TURYSTYZCZNYM POZDROWIENIEM GKT. PTTK XXX RAJD PRZYJAŹNI.PORONIN-ZAKOPANE '85 r.
R: j.w., 1985.

A: j.w. XXXI Rajd... brak danych.
R: Brak danych.
A: [Ilustracja góry, turysta na ścieżce, rys. Borowiak. Druk, form., wyd. j.w.], 32 PORONIN-ZAKOPANE GKKFiT. ZGPTTK'87 Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM!
R: j.w. 1987.

A: [Widok lasu, emblemat rajdu, fot. cz-b., podpis autora nieczytelny, 9,5x13,5 cm]. XV Rajd pieszy po Mazowszu im. AL.Janowskiego, Znak PTTK, Komisja Turyst. Pieszej OŚródm.PTTK. Radachówka 31.V.1980.
R: bez nadr., [nakł. Oddz. Śródm. PTTK, Warszawa].

A: [Widok: uczestnik wyprawy koło namiotu, pod szczytami, fot., znak wyprawy: zarys gór, czekan rys., fot. cz-b. 10,5x14,5 cm], ANDES 83 POLISH EXSPEDICION 'CORDILLERA BIANCA' ORGANIZERS POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE KLUB TATRZAŃSKI-KRAKÓW, UL..., A.PAWLIK, M. BAŁA, M.BUCHOLZ, L.KOZAKIEWICZ, F.LUTYŃSKI, W..SZYMENDERA, [wyd.. kierownictwo wyprawy 1983].
R: Bez nadruków.

A: [6 widoków krajobrazu, fot., szkic terenu, druk, kolor, 14x18 cm]. WOJEWÓDZTWO ELBLĄSKIE ZAPRASZAMY NA "CZAK - 85" [nadruk złoty].
R: [Informacja o województwie]. Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, PTTK ZARZĄD WOJEWÓDZKI ELBLĄG (pieczęć).
A: 53rd AIT Rally POKRZYWNA... 1996... -(patrz Miasta i krajobrazy).
R: j.w

A: [Widoki: krajobraz zimowy, narciarze, ramka, druk, kolor, 10,5x15 cm]. OGÓLNOPOLSKI RAJD NARCIARSKI "Wędrówki Północy". PTTK SUWALKI Ul... [napis żółty].
R: PTTK O/Suwałki organizuje: rajdy...wycieczki...regaty...spływy...kuligi...oraz wydaje przewodniki... foto. Krzysztof Grabowski , [n. O/PTTK Suwałki, 1998 ?].

A: [Widok gór, rys., kolor], proj. Roman Jaśniewski, Druk F.W. "BRREZ> Milicz, [karta korespondencyjna, druk kolor 10,5x15 cm], znak Przewodnika Sudeckiego XXI OGÓLNOPOLSKI RAJD PRZEWODNIKÓWK PTTK. Góry Izerskie. 28-31.08. 2003 r. Koło Przewodników "Rzepiór" Wrocław.
R: [korespondencja, Wrocław 9.XI.2003].

Rocznice, jubileusze (wraz z okazjonalnymi imprezami)

A: [Widok ulicy w Trzcielu, reprod. fot, druk kolor 9x14 cm] Przyjaźń VIII RAJD PTTK - POZNAŃ-TRZCIEL 1959 [plakietka].
R: Trzciel - Fragment ulicy 1954-1959 5 lat Oddziału PTTK - HCP [plakietka jak na awersie, nadruki czerwone], [znak PTTK, Wydawnictwo Oddział PTTK - HCP, nadruk zielony].
A: [Ilustracja: trzciny na Obrze, rys., druk. kolor]. Przyjaźń VII Rajd PTTK Poznań-Trzciel 1959.
R: Wydawnictwo Oddział PTTK - HCP (w Poznaniu) 1959, znak PTTK 5 lat Oddziału PTTK-HCP. [Patrz też: "Rajdy, zloty, spływy...".

A: [Ilustracja: piechur, znak PTTK, narciarz, rys. reprod. fot. cz-b. 9x13 cm, wyd. Oddz. Śródmieście PTTK, Warszawa 1970], XX ROCZNICA ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 1950 17 XII 1970.
R: Bez nadruków.

A: [Ilustracja: ludziki niosą glob, rys., druk czarny, papier krem., 10,5x14,5 cm, Wyd. Klub Słoneczny PTTK, Oddz. Śródmieście. PTTK, Warszawa 1987, rys. L.Białkowski], 1957 XXX LAT 1987 KLUBU SŁONECZNEGO PTTK.
R: Bez nadruków, [zielone pieczęcie Klubu].

A: [Ilustracja: kierunkowskaz, ciupaga, ozdobnik, rys., druk sepia, 11x15,5 cm. Wyd. Oddz. "Beskid"]. PTTK "BESKID" NOWY SĄCZ 100 LECIE PRZEWODNICTWA JUBILEUSZOWE SPOTKANIE * *DZIAŁACZY I PRZEDSTAWICIELI KÓŁ PRZEWODNIKÓW WOJ. KRAKOWSKIEGO 6-7 X 1973 NOWY SĄCZ.
R: Bez nadruków..

A: [Ilustracja: wycieczka w Tatrach, znaki organizac. TT, PTT, PTTK, rys., druk sepia, marginesy. 10,5x15 cm]. 1873-1998, 125 LAT TT-PTT-PTTK.
R: Wg il. S.Witkiewicza, Na Zaworach, z 1 wyd. Na Przełęczy (1891). Proj. Roman Zadora. [Znak COTG. Wyd. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 1998]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

A: [Ilustracja: sztandar Oddziału PTTK z napisami: PIENINY KOLEBKA POLSKIEJ TURYSTYKI, herb Szcawnicy, POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE, znak organizacyjny PTTK, ODDZIAŁ PIENIŃSKI W SZCZAWNICY, ]. 1893-1993 100 LAT TT-PTT-PTTK. [druk, kolor, 10x15 cm, nakł. Oddziału 1993].
R: Sztandar Pienińskiego Oddziału PTTK, w Szczawnicy. foto Paweł K.Koźmiński, Copyright by EKO Kraków...

A: [Ilustracja: mapka Puszczy Kampinoskiej, Wisła, statki, grupa wycieczkowa, róża wiatrów, rys., ], 2 czerwca 1907 r. WYCIECZKA JUBILEUSZOWA 2 czerwca 1957, znaki organiz. PTK i PTTK, ramka, reprod. fot. cz-b 10,5x15 cm], J.Izdebski.
R: Wydawn. Polskiego Tow. Tur. Krajozn. Warszawa [druk zielony]..

A: [Ilustracja: turysta z plecakiem i dwie turystki retro, drzewa, rys., reprod. fot. cz-b 10,5x15 cm]. Znak PTK WYCIECZKA JUBILEUSZOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO 2.VI. 1907-1957 PUSZCZA KAMPINOSKA.
R: Wydawn. Polskiego Tow. Krajozn. Warszawa. [rys. J.Wierzbowicz, Wyd. Komitet Jubileuszowy 50 lecia założenia PTK, Wyk. Oddz. Warszawski Fotopamiątkarstwa ZUT-PTTK].

A: [Temat j.w.], 4.VI 1907-1967.
R: bez nadruku, II Wycieczka Jubileuszowa 4 czerwca 1967. Komitet Organizacyjny Warszawa. [Wyd. Oddz. Śródm. PTTK, Warszawa (?), pieczęć fioletowa].

A: [Ilustracja j.w w owalu., karnet], W rocznicę pierwszej zbiorowej wycieczki POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO 1907 - 1977 do Puszczy Kampinoskiej, znak PTK.
R: Znak PTTK, POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE. Druk ZW CRZZ, [wyd. Oddz. Śródm. PTTK Warszawa].

A: [Widok lasu, turysta retro ze znakiem PTK prowadzi troje dzieci z napisami: ODDZIAŁ PTTK ŚRÓDMIEŚCIE, rys., E.Wertel ?, reprod. fot. cz-b 9x14 cm.], III WYCIECZKA JUBILEUSZOWA PUSZCZA KAMPINOSKA 1907 - 1977
R: bez nadruku [wyd. Oddz. Śródm. PTTK Warszawa].

A: [7 widoków budynków w Krotoszynie, ramki, fot. różni, druk, kolor, 10,5x15cm].
R: KROTOSZYN [Opis tem., fot...].. 50 LAT PTTK NA ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ (1951-2001). Wydawca: Oddział PTTK w Krotoszynie [adres], patrz też: "Miasta i krajobrazy".

A: [8 ilustracji okolicznościowych z ludźmi, fot. kolor, 10x20,5 cm], X lecie Klubu "Sprawni inaczej" przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku - 2004.
R: Razem z PTTK będzie sprawniej, znak PTTK, PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku [adres, wyd. organizatorów imprezy 2004].

Szkice okolic, plany, szlaki

A: [8 szkiców terenowych z piktogramami, ryz., reprod, druk, kolor, 10.5x15 cm. Realizacja przy współpracy ZW PTTK w Rzeszowie 1962] Beskid Niski, Bieszczady, Mapka Miasta Grybowa, Na Szlaku Starych Miast, Okolice Krosna, Pasmo Magury, W Widłach Wisły i Sanu, Ziemia Sanocka.
R: Wyd. Art.-Graf. w Krakowie 1962.

A:[Szkic szlaków, reprod. rys., druk kolor 9x16 cm] Znak PTTK. Zagłębie Miedziowe (Wrocław) 1969..
R: Bez nadruków.

A: [Szkic szlaków, reprod. rys., druk kolor, foto, 9x16 cm].
R: Bez nadruków, Znak PTTK. Kłodzko - Polanica Zdr. - Duszniki Zdr. 1970

A: [Szkic szlaków, odległości w km, reprod rys., druk kolor, 10x16 cm, około 1970], TURYSTYCZNE SZLAKI PIESZE, znak PTTK. Szlak Słowińskiego Parku Narodowego [wyd. ?]..
R: Bez nadruku.
A: : [Szkic szlaków, odległosci w km, reprod. rys., druk kolor, 10x16 cm, około 1970] : ], TURYSTYCZNE SZLAKI PIESZE Szlaki okolic Puszczy Knyszyńskiej, [wyd. ?]..
R: Bez nadruków.

A: [Plan Puław, rys, druk kolor 10,5x15 cm], CENTRUM PUŁAW.
R: Puławy [opis informac.]. Tekst: Józef Gądor. Grafika: Bogdan Oroń. Kartografia: Michał Starzewski, Jacek Gadoł. Wydawnictwo PTTK "KRAJ". Druk TAROP. Nakł. 50.000. [Nakł. IT PTTK, ok. 1975).

A: [Plan Centrum Zielonej Góry, z piktogramami, rys., druk. kolor 10,5x15 cm], Zielona Góra MIEJSKI SZLAK TURYSTYCZNY. Znak PTTK, herb miasta
R: Zielona Góra - Miejski Szlak Turystyczny [informacje, legenda piktogramów]. Projekt wykonania szlaku PTTK Zarząd Główny, Warszawa.

A: [Plan i legenda Parku Archeologicznego w Brwinowie, rys., reprod. fot. cz-b 10.5x22 cm]. PARK ARCHEOLOGICZNY TOWARZYSTWA PRZYHACIÓŁ BRWINOWA w Brwinowie.
R: PARK ARCHEOLOGICZNY Towarzystwa... , znak PTTK. PTTK ZAKŁAD PRODUKCYJNY WE WROCŁAWIU... ZP Kłodzko N 1000...1980. [Nakł. Tow. Przyj. Brwinowa i PTTK].

A: [18 schematów szlaków tatrzańskich, seria, druk kolor, 10,5x15 cm] Karta pamiątkowa.
R: 1. Tatry Zachodnie (i dalsze numery także Tatry Wysokie). Okolice schroniska PTTK...[informacje]. Miejsce na pamiątkowe pieczęcie [w ramce]. Wyd. PTTK "KRAJ" WARSZAWA-KRAKÓW, 1983, nakł. 20 000.

A: [Plan i legenda Jaskini Wierzchowskiej Górnej, rys. w ramce, druk kolor, 10,5x15 cm]. 1 KARTA PAMIĄTKOWA z Jaskini Wierzchowskiej Górnej, 1, Plan Jaskini Wierzchowskiej Górnej.
R: 1 PLAN JASKINI WIERZCHOWSKIEJ GÓRNEJ [informacja], WYDAWNICTWO PTTK "KRAJ" WARSZAWA-KRAKÓW...Projekt M.Szelerewicz. Nakladem Biura Obsługi Ruchu Turystycznego Krakowskiego Oddziału PTTK. Wyd. pierwsze 1987... 14650+350 egz.
A: [Plan okolic Jaskini Wierzchowskiej Górnej rys. w ramce, druk kolor. 10,5x 15 cm] 2 KARTA PAMIĄTKOWA z Jaskini Wierzchowskiej Górnej, 2.
R: 2 OKOLICE JASKINI WIERZCHOWSKIEJ GÓRNEJ [informacje], j.w..

A: [Plan dojścia do Jaskini Wierzchowskiej Górnej, rys. w ramce, druk kolor. 10,5x15 cm 3 KARTA PAMIATKOWA z Jaskini Wierzchowskiej Górnej.
R: 3 DOJŚCIOWE SZLAKI TURYSTYCZNE DO JASKINI WIERZCHOWSKIEJ GORNEJ [informacje], j.w.

A: [Mapka szlaku Wdy], druk. kolor, 10x22 cm] WDA-SZLAK WODNY.
R: OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK... Bydgoszcz...[adres, informacje]. WYDAWNICTWO PTTK "KRAJ', Kraków 1990...Nakładem OZGT PTTK w Bydgoszczy. Projekt M.SZELENIEWICZ...20000egz.

A: [Mapka szlaku Brdy, druk, kolor, 10x22 cm]. BRDA-SZLAK WODNY.
R: j.w.

A: [Szkic ślężańskich szlaków, rys. w ramce, druk, kolor, 10x15 cm] KARTA PAMIĄTKOWA ze ślężańskich szlaków PTTK 1.
R: 1. ŚLĘZA (718 m), [opis, informacje], WYDAWNICTWO PTTK ''KRAJ". WARSZAWA-KRAKÓW...Projekt Z.Garbaczewski. Rys. M.Szelerewicz. Nakładem Oddziału Wrocławskiego PTTK. Wyd. trzecie 1990... 25 000 egz.
A: . [Szkic i druk j.w.] KARTA PAMIĄTKOWA ze ślężańskich szlaków PTTK 2.
R: 2. WZGÓRZA OLESZEŃSKIE... i j.w.
A: [Szkic i druk j.w.]. KARTA PAMIĄTKOWA ze ślężańskich szlaków PTTK 3 [Szkic i druk j.w.].
R: 3. WZGÓRZA KIEŁCZYŃSKIE... i j.w.

A: [4 widoki krajobrazu, fot, 4 kierunkowskazy, rys., druk, kolor, 10,5x15 cm] BORY TUCHOLSKIE znak PTTK . Wyd. Szlak Brdy, Bydgoszcz.
R: BORY TUCHOLSKIE [opis informac.]. Wyd. Szlak Brdy, Bydgoszcz.

A: [Dwa widoki rzeki, fot., schemat trasy spływu, rys., druk, kolor, 10.5x15 cm] SZLAK BRDY Znak PTTK.
R: SZLAK BRDY, [opis etapów, informacja] SZLAK BDRY [około 2000].

Różne

A: I WYSTAWA ŚWIATOWEJ NALEPKI TURYSTYCZNEJ Warszawa, czerwiec 1964 [nalepki hotelowe, druk kolor 10,5x 15 cm].
R: I WYSTAWA SWIATOWEJ NALEPKI TURYSTYCZNEJ Warszawa, czerwiec 1964 organizatorzy: DOM TURYSTY I BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego [także w jęz. francuskim] KARTA WEJŚCIA [druk zielony].
[dwie pocztówki z różnymi nalepkami].

A: [emblemat, rysunek] Światowy dzień turystyki, Oddział PTTK Przemyśl, 1975.
R: brak danych.

A: [Widok budynku muzeum, miecz, rys., reprod. fot. cz-b. 10,5x 2 cm] PORADNIA czynna w dni nieświąteczne...=== W ZAGRODZIE Muzeum REGIONALNE
R: PORADNIA KRAJOZNAWCZA PTTK. ZAGRODA Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa..., znak PTTK, PTTK ZAKŁAD WYTWÓRCZY WE WROCŁAWIU ZW KŁODZKO N. 1.000...1977.

A: [Pseudo-znaczek poczt., rys. Barbakanu] EXLIBRIS BARBAKANU WARSZAWSKIEGO, 60 tys. uczestników II WARSZAWSKIE DNI TURYSTYKI IX 1973 [napis w formie pieczęci, po środku syrena] 40 większych imprez turystycznych i krajoznawczych. [druk czarny, 10,5x16 cm, wyd. Redakcja "Barbakanu Warszawskiego"].
R: WRZESIEŃ II WARSZAWSKIE DNI TURYSTYKI 1973 [napis wokół proporca, po środku syrena].
A: WARSZAWSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA...[tekst, informac.], druk, format, wyd. j.w. 1980].
R: Znaczek WOK PTTK [autor rys. ?], druk zielony.
A: Pseudo-znaczek j.w., XXX LAT LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Nadr. , format, wyd. j.w.
R: [5 znaczków rajdowych [autor rys. ?], zielony.
A: Pseudo-znaczek j.w., Z TEKI Zbigniewa Justowskiego [rys. humoryst. z podpisem. Nadr., form., wyd. j.w.
R: BARBAKAN WARSZAWSKI [tekst informac.], zielony.

A: [Karta korespondencyjna] 4K Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK [napis fioletowy, tło żółte],. [ KKKK...[odznaka Klubu, kolor., emblemat XXXII CZAK KAMIEŃCZYK...rys. nieb., tło białe 1s0,3x15,3 cm]
R: Wydawca RPK PTTK OPOLE...[Nakł. Oddz. PTTK Opole 2002].
A: [j.w. oraz czarny znaczek Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego].
R: j.w.
A: [Karta korespondencyjna, j.w. bez znaczka, bez kolorów]
R: Wydawca 2002 PTTK Oddział Ursus...Opracował Henryk Paciej.

A: Górska Turystyka Jeździecka, znak PTTK http://www.pttk.pl/ [napis biały, krajobraz Bieszczadów, jeździec na koniu], druk kolor, 10,5x15 cm.
R: Miłośnikom górskiej turystyki jeździeckiej proponujemy... Podkomisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK...[tekst na całym rewersie. Nakł. Podkomisji..., 2002].
A: Górska Turystyka Jeździecka http://www.pttk.pl [napis biały, sylweta jeźdźca na koniu, 4 odznaki brunatne].
R: Odznaki Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK...Podkomisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK... [tekst na całym rewersie. Nakł. j. w., 2002].


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.