Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Wanda Skowron

Mimo wojny
PTK 1914-1918

Uwaga!

W przytaczanych tekstach źródłowych zachowano oryginalną pisownię.

Załącznik 1

Członkowie - Korespondenci
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w d. 31 grudnia 1913 r.

Gub. Kaliska.

Powiat Kaliski  - Dr. Zygmunt Dukalski w Stawiszynie.
 "   Kolski  - Dr. Karol Barcewicz w Kole.
 "   Sieradzki - Józef Kobierzycki w Sieradzu.
 "   "    - Ignacya Piątkowska w Smardzewie, p. Sieradz.
 "   Słupecki - Kazimierz Gawroński w Szymanowicach, p. Pyzdry.
 "   Turecki  - Stanisław Lenkiewicz w Warcie

Gub. Kielecka

Powiat Miechowski - Stanisław Czarnowski w Miechowie.
 "   "     - Edmund Łukasiewicz w Miechowie.
 "   "     - Adam Dziedzicki w Klimontowie, p. Proszowice.
 "   Olkuski  - Baltazar Wolniewicz w Ojcowie.
 "   Pińczowski - Dr. Ludwik Czyżewski w Pińczowie.
 "   "     - Zygmunt Ponikowski w Pińczowie.
 "  Włoszczowski - Dr. Władysław Wojewódzki we Włoszczowej.

Gub. Lubelska

Lublin        - Feliks Moskalewski (Kapucyńska 3).
Powiat Biłgorajski  - Dr. Wanda Bondy w Krzeszowie.
 "   "       - Jan Stecki w Łańcuchowie, p. Łęcznę.
 "   Hrubieszowski - Inż. Jan Falewicz w Strzyżowie, p. Hrubieszów.
 "   Puławski   - Henryk Wiercieński w Nałęczowie.
 "   Tomaszowski  - Michał Matuszyński w Tarnawatce, p. Tomaszów.
 "   Zamojski   - Stefan Biernawski w Zamościu.
 "   "       - Romuald Jaśkiewicz w Zamościu.
 "   "       - Karol Czarnowski w Zwierzyńcu, p. Zamość.
 "   "       - Stanisław Moskalewski w Zwierzyńcu, p. Zamość.
 "  Zamojski    - M. Kołodziejczyk w Szczebrzeszynie.

Gub. Łomżyńska.

Powiat Kolneński - Stanisław Kisielnicki w Stawiskach.
Powiat Łomżyński - Ks. Konstanty Ostrowski w Zambrowie.
 "  Mazowiecki - Ks. Bolesław Sadowski w Tykocinie.
 " Szczuczyński - Dr. Józef Pawłowski w Grajewie.
 " "      - Jan Gromadzki w Niećkowie, p. Szczuczyn.
 " "      - Kajetan Mościcki w Ławsku, p. Szczuczyn.

Gub. Piotrkowska.

Powiat Będziński  - Michał Poleski w Rokitnie, p. Łazy.
 "  Brzeziński  - Jerzy Orłowski w Brzezinach.
 "  Częstochowski - Dr. Józef Marczewski w Częstochowie
           (Cerkiewna,19).
 "  Radomskowski - Tomasz Buczyński w Ciężkowicach, p. Gidle.
 "  Rawski    - Hipolit Grabowski w Rawie.

Gub. Płocka.

Płock - Inż. Stanisław Szczepkowski (pl. Floryański, 3).
Powiat Ciechanowski - Jadwiga Milewska w Rembówku, p. Ciechanów.
 "   Lipnowski  - Roman Ostrowski w Złotopolu, p. Lipno.
 "   Mławski   - Bronisław Grzeliński w Mławie.
 "   "      - Tadeusz Rudowski w Rumoce, p. Mława.
 "   Płocki    - Józef Lamparski w Małej wsi, p. Wyszogród.

Gub. Radomska.

Powiat Konecki  - A. Skibiński w Chlewiskach, p. Szydłowiec.
 "  Opatowski  - Jan Konarski w Jeleniowie, p. Ostrowiec.
 "  Radomski   - Wojciech Sokołowski w Woli Biejkowskiej,
          p.Białobrzegi.
 "  Sandomierski - Ks. Józef Rokoszny w Sandomierzu.
 "  "      - Ks. A. Wyrzykowski w Sandomierzu.
 "  "      - Stanisław Karpowicz w Rytwianach, p. Staszów.

Gub. Siedlecka.

Siedlce        - Zygmunt Michałowski (Ogrodowa, 40).
Powiat Bialski     - Krzysztof Kraszewski w Romanowie,
             p. Sławatycze.
 "   Konstantynowski - Dr. Zygmunt Domański w Janowie.
 "   Sokołowski   - Dr. Adam Jarosiński w Sterdyni.
 "   Węgrowski    - Leon Nowacki w Węgrowie.
 "   Włodawski    - Eligiusz Kasperowicz we Włodawie.

Gub. Suwalska.

Powiat Augustowski - Anatol Radliński w Augustowie.
 "   Kalwaryjski - Kazimierz Aufszlag w Trempinach, p. Kalwarya.
 "   Marjampolski - Włodzimierz Bieńkiewicz w Kwieciszkach,
           p. Marjampol.
 "   Sejneński  - Wincenty Świetliński w Serejach.
 "   Suwalski   - Maksymiljan Dąbrowski w Kleszczówku,
           p. Suwałki.

Gub. Warszawska.

Warszawa     - Michał Federowski (Śliska, 12).
Powiat Błoński  - Antonina Chudziakowa w Żyrardowie.
Powiat Gostyński - Wacław Kłosowski w Gombinie.
 "   Miński   - Józef Chankowski w Mińsku Mazowieckim.
 "   Włocławski - Franciszek Turkowski we Włocławku (Nowy Rynek17).

Gub. Grodzieńska.

Grodno     - Antoni Zaboklicki (Kołożańska, 20).
 "  Prużański - Bogusław Kraszewski w Dołhem, p. Prużany.

Gub. Kowieńska.

Kowno - Wincenty Kognowicki.
 "  - L. Nieciecki.

Gub. Kijowska.

Kijów - Wiktor Woldt (Warsz. Tow. Ubezp. Od Ognia Proreznaja, 2).
 "  - Zofia Żukiewiczowa (Włodzimierska 42).

Gub. Mińska.

Mińsk gub.     - Mieczysław Porowski (Zacharzewska, 31).
Powiat Ihumeński  - Aleksander Jelski w Zamościu, p. Uzlany.
 "   "      - Helena Wańkowiczowa w Berezynie.
 "   "      - Henryk Weyssenhoff w Russakowiczach,
           p. Rudzieńsk.
 "   Mozyrski  - Henryk Śniadecki w Słobodzie, p. Mozyrz.
 "   Nowogródzki - Karol Karpowicz w Czombrowie, p. Nowogródek.
 "   Piński   - Inż. Bronisław Mosdorf w Pińsku.
Powiat Piński   - Jerzy Osmołowski w Sieliszczu, p. Porochońsk.
 "   "      - Stanisław Świeżyński w Poczapowie, p. Pińsk.

Gub. Mohilewska.

Mohilew     - Mirosław Obiezierski.
Powiat Bychowski - Ludwik Wykowski w Anielinie, p. Dowsk.
 "  Czerykowski - Wacław Mackiewicz w Łopacinie, p. Malatycze.
 "   "     - Zygmunt Brodowski w Łuszczejonkach, p. Kryczew.
 "  Mścisławski - Marya Kamieńska w Mścisławiu, (d. własny).
 "   Orszański - Aleksander bar. Taube w Górnej, p. Orszę.
 "   "     - Jan Weyssenhoff w Wiejnie, p. Obolce.
 "    Sieński - Konstanty Gordziałkowski w Przewłoczni,
          p.Tołoczyn (Kochanów).

Gub. Wileńska.

Wilno     - Michał Brensztejn (Piaskowa, 4 m. 16).
 "      - Stanisław Jarocki (Montwiłłowska, 11).
 "      - Dr. Władysław Zahorski (Dworcowa, 2).
Powiat Trocki - Floryan Skarżyński w Bendrach, p. Olitę.

Gub. Wołyńska.

Żytomierz     - Dr. Piotr Chobrzyński (Wilska, 30).
Powiat Dubieński - Jadwiga hr. Dunin - Karwicka w Mizoczu.
 "   Rówieński - Edmund Okęcki w Równem, ul. Topolowa.
 "   Zasławski - Franciszek Kraszewski w Kraszewie, p. Hryców.
 "   "     - Franciszek Józef Kamieński w Szepetówce,
          Zarz. Dóbr J. hr. Potockiego.
 "   Zwiahelski - Stanisław hr. Dunin - Karwicki w Izabelinie,
          p. Połonne.

Kurlandja.

Lipawa - Witold Grabowski (ul. Ławrentjewska).
Ryga  - Gustaw bar. Manteuffel (Rotterstrasse 8).

Galicya.

Kraków - Bohdan Dyakowski (ul. Jana Kochanowskiego, 19).
 "   - Feliks Kopera, Dyrektor Muzeum Narodowego.
 "   - Dr. Ludomir Sawicki (ul. Karmelicka, 9).
Lwów  - Dr. Eugeniusz Romer (Uniwersytet).

Ks. Poznańskie.

Poznań - Dr. Franciszek Chłapowski.
Kórnik - Dr. Zygmunt Celichowski.

Załącznik 2

Członkowie Popierający
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w d. 31 grudnia 1913 r.

 • Kazimierz Dmochowski
 • Stefan Dziewulski
 • Kazimiera Glogerowa
 • Marya Januszkiewiczówna
 • Dominik Jeżewski
 • Władysław Kiślański
 • Leopold bar. Kronenberg
 • Bertold Lewy
 • Michał Łempicki
 • Władysław Maciejewski
 • J. A. Majewski
 • M. Ks. Ogiński
 • Klemens Popiel
 • Irena hr. Pusłowska
 • Wojciech hr. Pusłowski
 • Franciszek Radoszewski
 • Gabryela Roesnerowa
 • Andrzej Rotwand
 • Michał hr. Sobański
 • dr Władysław Staniszewski
 • Florjan Świda
 • Bronisław Szłubowski
 • Feliks hr. Tyszkiewicz
 • Tadeusz Wodziński
 • August hr. Zamoyski
 • Ord. Maurycy hr. Zamoyski

Czytaj dalej...


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.