Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Janina Barbara i Zbigniew Twarogowie

Początki krajoznawstwa
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Podsumowanie

Droga do dzisiejszej turystyki, a szczególnie jej podstawowego celu - krajoznawstwa, nie była prosta ani łatwa. Brak było nie tylko informacji o walorach krajoznawczych (literatury) lecz również praktycznie prawie wszystkiego, co ułatwiałoby realizację założonych celów - przewodników, map, wyznakowanych tras turystycznych, noclegów, możliwości żywienia, dróg, środków przemieszczania itp. Skąpe informacje były czasem fałszywe, nie odpowiadające faktom, a poruszanie się w terenie było często bardzo trudne, nie mówiąc o zagrożeniu ze strony władz zaborczych. Ci, którzy wbrew wszystkim przeciwnościom, wędrowali, byli bardzo odważnymi, a równocześnie zafascynowani terenem - pionierami turystyki krajoznawczej. Tkwiła w nich potrzeba poznawania pięknej krainy, jaką jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana popularnie Jurą.

Znaczenie tego pięknego regionu Polski, którego wartość wysoko cenią krajoznawcy, nie przez wszystkich jest właściwie rozumiana i traktowana. Podstawowym problemem dzisiejszych czasów jest zachowanie piękna tego regionu. A jego zagrożenie widoczne jest z różnych stron - od nie rozumiejących tego piękna turystów, poprzez mieszkańców, szukających tutaj zysków i widzących tylko swój własny interes bez liczenia się z krajobrazem. Uświadamianie wartości piękna i konieczności jego zachowania, to podstawowe zadanie na dzisiaj dla wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Już w XIX w. nurtowała krajoznawców myśl aby piękno krajobrazu, dzieła rąk ludzkich, a także ich narzędzia pracy zachować, jako świadectwo mijającego czasu dla potomnych, a także dla nauki. Zachować, aby piękno natury cieszyło nie tylko w tej chwili, a wartości materialne nie odeszły w niepamięć! Ówczesna myśl zachowania jest konsekwencją poznania, co znakomicie określił Aleksander Janowski: Przez poznanie do umiłowania. Przez umiłowanie do czynów niezwykłych!

Mgr Janina Barbara Twaróg
Mgr Zbigniew Twaróg
ul. Obozowa 46a/18
30-383 Kraków


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.