Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Sprawozdanie z działalności
Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK
za lata 2002-2005 - XV kadencja

Komisja odbywała dwa posiedzenia rocznie.

Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK XV kadencji jako wiodące zadania podjęła prace badawcze nad dziejami PTK oraz prace nad zabezpieczeniem źródłowych druków wytworzonych przez Towarzystwo.

Z racji na uwarunkowania historyczne Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - działające zaledwie 38 lat - (ponieważ całkowicie należy wyłączyć okres II wojny światowej) nie doczekało się dotąd pogłębionej analizy swoich dziejów.

Obecnie mamy już właściwą perspektywę czasową jak i możliwość mówienia bez ograniczeń o ruchu, którego jesteśmy spadkobiercami, nieustannie - a nie zawsze świadomie - korzystając z jego dorobku.

Do podjęcia prac przynaglił też zbliżający się Jubileusz 100-lecia powstania PTK, który obchodzić będziemy w drugiej połowie 2006 roku.

Prace zostały zaplanowane i przeprowadzone tak, aby mogły w przyszłości stanowić część większej publikacji, ale już dziś dla bieżących potrzeb (szkolenia, sesje popularno-naukowe) każdy temat jest zamkniętą całością.

Konsekwentnie realizując powyższe założenia podejmowano również prace nad badaniem krajoznawstwa uprawianego przez inne organizacje jak też dziejami Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

I.

Wykaz opracowań podjętych i wykonanych przez członków i współpracowników KHiT:

Kol. A. Czarnowski:

 • "Biblioteki i biblioteczki krajoznawcze"
 • "Od starożytników do kolekcjonerów krajoznawczych"
 • "Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Obraz ojczystego kraju i źródła tożsamości narodowej. Rys historyczny i katalog" (praca została opublikowana w formie broszury dzięki pracy i wkładowi finansowemu kol. D. Zająca)
 • "Słynni Krajoznawcy"

Kol. Marian Czyżewski:

 • "Tradycja ochrony przyrody w PTTK"

Kol. Jerzy Kapłon:

* * *
 • Folder schroniskowy "Schronisko PTTK na Przehybie" Oficyna Wydawnicza COTG PTTK Kraków (Zawiera treści historyczne.)
 • Folder schroniskowy "Schronisko PTTK na Hali Miziowej" Oficyna Wydawnicza COTG PTTK Kraków (j.w.)
 • Folder schroniskowy "Schronisko PTTK na Hali Krupowej" Oficyna Wydawnicza COTG PTTK Kraków (j.w.)
 • "Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie" Artykuł w wydawnictwie Oddziału Tarnowskiego PTTK z okazji 80-lecia oddziału. Oficyna Wydawnicza COTG PTTK Kraków.
* * *
 • "W góry! W góry, miły bracie" o turystyce górskiej we Lwowie do 1939 roku - prezentacja multimedialna w programie Power Point oraz prelekcja na seminarium w Żarach

Kol. Barbara Krawczyk:

Kol. Zbigniew Lewandowski:

 • "Historia i współczesne życie odznak" (Praca w toku, publikowana częściami w układzie wojewódzkim z podziałem na odznaki historyczne - już nie weryfikowane - i odznaki, które można zdobywać aktualnie.)

Kol. Grażyna Orłowska-Rybicka:

Swoimi pracami rozpoczęła nowy cykl - WĘDRÓWKI KRAJOZNAWCZE Z HISTORIĄ W TLE - PROPOZYCJE.

Kol. Stanisław Osman:

 • Bibliografia art. dotyczących historii turystyki i krajoznawstwa PTK i PTTK zamieszczanych w czasopismach Towarzystwa "Barbakan Warszawski" po zmianie tytułu "Barbakan"
 • Kontynuuje prace nad historią Liceum Krzemienieckiego ze szczególnym uwzględnieniem prac krajoznawczych młodzieży.

Kol. Wanda Skowron:

***

Kol. Barbara Twaróg opracowała tematy:

Kol. Kol. Barbara i Zbigniew Twarogowie:

Kol. Janusz Umiński:

Ponadto na każdy rok kalendarzowy przypadający w XV kadencji kol. J. Umiński opracowywał zestawienie ważniejszych rocznic, które następnie były publikowane dla ułatwienia pracy programowej oddziałów.

Kol. Andrzej Wasilewski:

Kol. Edward Wieczorek:

Kol. Wiesław Wójcik:

 • "Biogram Kazimierza Sosnowskiego";
 • "Biogram Tadeusza Staicha";
 • Artykuł "Władysław Jan Antoni Stendera" (zam. t.69 "Wierchów" oraz w Polskim Słowniku Biograficznym);
 • Hasła do II t. "Słownika Etnografowie i ludoznawcy polscy"; Wanda Jostowa, Tadeusz Steich, Wawrzyniec Szkolnik.

Kol. Dariusz Zając:

 • "Historyczne i aktualne sztandary Towarzystwa".

W znakomitej większości, wyżej wymienione, prace zostały zamieszczone na stronie internetowej KHiT: http://khit.pttk.pl/, która uzyskała swój dobry poziom dzięki ścisłej współpracy z kol. Łukaszem Aranowskim - przewodniczącym Komisji Akademickiej ZG PTTK.

Wiele prac zostało też opublikowanych na łamach czasopism o tematyce turystyczno-krajoznawczej Towarzystwa oraz w wydawnictwach uczelnianych.

II.

W pracach programowo-organizatorskich na czoło wysunęła się "Inauguracja Obchodów 100-lecia Krajoznawstwa Polskiego w Województwie Lubelskim", 2-3.X.2004 r., których animatorem był kol. Andrzej Wasilewski. Organizatorzy to - Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie przy współudziale: Muzeum Lubelskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

W Auli KUL odbyła się uroczystość połączona z Sesją Naukową. W Inauguracji Obchodów 100-lecia uczestniczyło kilkaset osób.

III.

W pracach utrwalających pamięć i przybliżających osiągnięcia PTK w II Rzeczypospolitej została przygotowana przez kol. Grażynę Orłowską-Rybicką oraz kol. Wandę Skowron Wystawa "SŁONIM - SPLECIONE LOSY". Wystawa była prezentowana w CFK-PTTK w Łodzi (w kwietniu 2004 r.), gdzie gościliśmy przedstawicieli tamtejszej Poloni oraz pracowników Muzeum Krajoznawczego im. J. Stabrowskiego w Słonimiu na Białorusi. - Następnie (w czerwcu 2004 r.) w Warszawie w Oddziale Wojskowym PTTK.

Wystawa zacieśniła naszą współpracę z Muzeum w Słonimiu - założonym w 1929 r. przez Oddział PTK. We wrześniu 2004 r. delegacja KHiT ZG PTTK wzięła udział w obchodach jego 75-lecia.

IV.

Z prac dotyczących dziejów krajoznawstwa i turystyki w regionie na szczególna uwagę zasługuje kontynuacja badań historycznych nad dziejami Oddziału Suwalskiego PTTK, których animatorem jest kol. Małgorzata Pawłowska.

V.

Do prac służących popularyzacji dziejów ruchu krajoznawczo-turystycznego należy zaliczyć opracowanie w Komisji pytań do dwóch pierwszych etapów, konkursu dotyczącego historii Towarzystwa, a ogłoszonego na stronach internetowych PTTK. Pierwszy etap obejmował pytania z dziejów PTK, drugi PTT, a trzeci PTTK. W konkursie wzięło udział prawie 200 uczestników.

VI.

Zakończono prace nad przeniesieniem na płytę CD podstawowych, drukowanych dokumentów PTK celem ich zabezpieczenia i stworzenia możliwości szerszego udostępniania zainteresowanym. Są wśród nich:

 • Roczniki PTK;
 • Statuty PTK;
 • Sprawozdania PTK będące samodzielnymi drukami;
 • Pierwsze numery czasopiśmiennictwa PTK itp.

VII.

Pozyskiwano druki organizacyjne i ulotne wytworzone przez PTK. Były one sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej KHiT, a następnie przekazywane do zbiorów Muzeum Pamiątki Turystycznej PTTK w Radomiu.

VIII.

Został opracowany przez kol. J. Umińskiego, przedyskutowany i zaakceptowany przez członków KHiT Regulamin Konkursu - "Z KART HISTORII i TRADYCJI TURYSTYKI i KRAJOZNAWSTWA W POLSCE" w związku z przypadającą w roku 2006 100 rocznicą powstania PTK. Regulamin przekazano do dyspozycji ZG PTTK.

IX.

W 2003 r. dopracowała się Komisja własnego logo koniecznego w latach zmierzających do WIELKIEGO JUBILEUSZU 100-lecia. Autorem - w naszej ocenie - pięknego znaku jest kol. E. Wieczorek.

Przewodnicząca
Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK
Wanda Skowron


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.