Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Sprawy bieżące


Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK przypomina o stałym konkursie pt. "Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce".
Termin nadsyłania prac do XI edycji Konkursu mija 31 grudnia 2017 r.
Jednocześnie informujemy, iż nagrodzone w minionych edycjach, opracowania ( I miejsce) zostały opublikowane w „Studiach i materiałach z dziejów Krajoznawstwa polskiego”.

»» Regulamin konkursu
„Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE”

luty 2017

Konkurs „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (XI edycja) – rozstrzygnięty.

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach XI edycji konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:

I nagrodę – za pracę zbiorową pod redakcją Andrzeja Rembalskiego
Klub Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” w Kielcach 1966-2016;

II nagrodę – za pracę Zdzisława Kryściaka „Aniela Chmielińska. Wybór artykułów. Przyczynek do biografii”;

III nagrodę – za pracę Dominiki Szlafcik
„Historia przewodnictwa i ruchu turystycznego na Zamku Książ”;

Wyróżnienie - za pracę Magdaleny Sztorc
Turystyka i krajoznawstwo na Mazowszu na łamach „Ziemi” w latach 1910-1949.

Warszawa, 20 lutego 2017 r.

 

luty 2017

»» Uwaga do Wstępu pozycji „Współczesne oblicza krajoznawstwa”. Warszawa 2016


Sprawy przeszłe

czerwiec 2016

»» Wystawa fotografii Adama Czarnowskiego pt. „Z aparatem w plecaku”

luty 2016

Konkurs „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (X edycja) – rozstrzygnięty.

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach X edycji konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:

Nagrodę GRAD PRIX – za pracę „Wspomnienia spisane z okazji 75. rocznicy ”wycieczki-ucieczki” 04.09–04.11.1939 r.” Zbigniewa Twaroga;

I nagrodę – za pracę „Moje życie w PTTK” Zbigniewa Kreska;

II nagrody równorzędne – za prace:

1. „Wierszem pisane wędrówki turystyczne po powiecie kutnowskim” Krystyny Dolat i Jana Jerzego Jóźwiaka;

2. „Moje odczucia jako niepełnosprawnego krajoznawcy i turysty” Andrzeja Łukasza Marandy;

III nagrodę – za pracę „Sudeckie wycieczki wczasowiczów Ośrodka Wczasów Wagonowych PKP w Szczawnie Zdroju” Bartosza Skowrońskiego;

Wyróżnienie - Nagroda Specjalna Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK za pracę Α Ω z mottem: „Jeśli się już zaczęło to trzeba skończyć” Jerzego Nowaka.

Jednocześnie jury konkursu kieruje pracę nagrodzoną nagrodą GRAND PRIX do publikacji w kolejnym tomie „Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego”.

Warszawa, 20 lutego 2016 r.

marzec 2015

Odpowiadając na prośbę Muzeum Częstochowskiego podajemy informację dotyczącą VI KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte ...”, poświęconego wycinance inspirowanej kulturą ludową.
Konkurs ma charakter otwarty. Regulamin VI Konkursu, kartę zgłoszenia, Ankietę dotyczącą życiorysu artystycznego zgłaszającego się, można uzyskać na stronie Muzeum Częstochowskiego www.muzeumczestochowa.pl.
Prace należy składać w terminie od 2 marca 2015 r. do 29 maja 2015 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest przewidziane na 5 września 2015 r. w czasie otwarcia wystawy pokonkursowej.

luty 2015

Konkurs „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (IX edycja) – rozstrzygnięty.

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach IX edycji konkursu "Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE" postanowiło przyznać:

I nagrodę – za pracę "Krajoznawcza działalność Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1939)" Artura Ochała;

II nagrodę – za pracę "Bob Smoluchowski - ważniejsze wycieczki górskie. Działalność w organizacjach turystycznych" Anny Smoluchowskiej;

III nagrodę – „Kalendarium i Słownik biograficzny krajoznawców Oddziału PTK-PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim” Alicji Mężyk (wydawnictwo pod red. Andrzeja Rembalskiego).

Jednocześnie jury konkursu kieruje pracę nagrodzoną I nagrodą do publikacji w kolejnym tomie „Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego”.

Warszawa, luty 2015 r.

luty 2013

Konkurs „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” (VII edycja) – rozstrzygnięty.

Na konkurs zgłoszono tylko 2 prace, w tym 1 w formie zwartego wydawnictwa, która ukazała się drukiem.

Wobec powyższego powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK Jury postanowiło nie przyznawać nagród głównych, a nadesłane prace:

1. „Warszawskie sprawy Mieczysława Orłowicza” - Tomasza Kowalika;

2. „Historia Przewodnictwa turystycznego w Lublinie 1952-2012” – Tadeusza Sobieszka, Marii Wiśnioch; PTTK Oddział Miejski im. A. Janowskiego, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego, Lublin 2012;

wyróżnić stosownym listem oraz wydawnictwami krajoznawczymi i VI tomem „Studiów i materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego. Tożsamość Towarzystwa budowana przez pokolenia krajoznawców”.

Warszawa, 12 lutego 2013 r.

luty 2012

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach VI edycji konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:
dwie I nagrody – za prace:
„3785 km. Przecieranie szlaku. Jerzego Nowaka;
„Łódzka fotografia krajoznawcza. Zarys dziejów. Waldemara Dońca i Mirosława Zbigniewa Wojalskiego;
 II nagrodę – za pracę:
Na górskich szlakach -  Praca zbiorowa Klubu Górskiego „Ornak” w Gnieźnie.

III nagrody - nie przyznano.
Wyróżnienie za pracę:
Kalendarium. 100lat PTK-PTTK w Kutnie. Wybrane daty i wydarzenia. – Krystyny Dolat.

Jednocześnie Jury Konkursu kieruje dwie prace uhonorowane I nagrodą do publikacji w kolejnym tomie „Studiów i materiałów dziejów krajoznawstwa polskiego”.

 


luty 2011

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych
w ramach V edycji konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:
Grand prix - za pracę „Krótka historia jednego rajdu” Jerzego Nowaka;
I nagrodę - za pracę „Mieczysław Radwan - krajoznawca i naukowiec (1889-1968)” Barbary Krawczyk;
II nagrodę - za pracę „Turystyczny Rajd na Orientację im. Maćka Ostrowskiego. Jesień idzie - historia, którą razem stworzyliśmy” Łukasza Skłodowskiego;
III nagrody nie przyznano;
Wyróżnienie za pracę „50 lat pracy turystyczno-krajoznawczej w PTTK” Edwina Nawrockiego.
Cztery równorzędne wyróżnienia za prace wydane drukiem, dotyczące historii oddziałów:

  1. „Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. (1907-1950), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. (1950-2007) w Suwałkach” - Andrzej Matusiewicz;
  2. „Sto lat krajoznawstwa i turystyki w Sosnowcu. (1910-2010).” - Stanisław Czekalski, Paweł Solarz, Edward Wieczorek;
  3. „Turystyka i krajoznawstwo w Zamościu i na Roztoczu. 1930-2010. 80 lat Oddziału PTTK w Zamościu” - praca zbiorowa;
  4. „Mazowsze. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. 1960-2010.”- praca zbiorowa.

Powyższe prace powstały z chęci zachowania dla przyszłości opisywanych struktur, ludzi i metod działania, dokumentując wspólnotę środowisk - wspólnotę pracy, ale i wzruszeń.
Jednocześnie jury konkursu kieruje prace nagrodzone Gran prix i I nagrodą do publikacji w kolejnym tomie „Studiów i materiałów dziejów krajoznawstwa polskiego”.

 

listopad 2010

Zmarł Adam Czarnowski
nota biograficzna

marzec 2010

Jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach IV edycji Konkursu „Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE” postanowiło przyznać:

I nagrodę – za pracę „Z kart historii krajoznawstwa i turystyki w Siennicy” Stanisławowi Czajce z Mińska Mazowieckiego,
II nagrodę – za pracę „Dom wycieczkowy PTTK „Turbacz” w Rabce Zdroju” Katarzynie Ceklarz z Rabki,
III nagrodę – za pracę „20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK” Markowi Piotrowi Krzemieniowi z Krakowa,
Wyróżnienie – za pracę „Zarys historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie” Tadeusza Gajdy i Krystiana Grajczaka z Gniezna.

marzec 2010 r.

20 czerwca 2009

"Pomówmy o historii powstania PTTK raz jeszcze przed zbliżającym się Jubileuszem 60-lecia Towarzystwa" - artykuł Wandy Skowron.

02 marca 2009

Czytelnikom naszych stron prezentujemy "Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK w XVI kadencji"

"Pamięc zwrócona ku przyszłości"

Została rozstrzygnięta III Edycja Konkursu „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”. Jury przyznał nagrody w dwóch kategoriach

12 lutego 2008

Jury powołane przez Komisje Historii i Tradycji ZG PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach II edycji konkursu "Z HISTORII I TRADYCJI TUTYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE" postanowiło przyznać:
Grand Prix - za pracę "W przyjaźni z turystyką od zielonych lat!" Barbary Krawczyk;
I nagrodę - za pracę "Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 w zarysie" Mariana Kotarskiego;
II nagrodę - za pracę "15 lat działalności. Turystyka Kolarska w woj. śląskim w latach 1991-2006" Stanisława Radomskiego;
III nagrody nie przyznano;
Wyróżnienie za pracę "Turystyczne widzenie Przedsionka Tatr. Obraz Sądecczyzny w podróżniczych relacjach turystów I połowy XIX wieku" Agaty Tobiasz.

11 stycznia 2008

Czytelnikom naszych stron prezentujemy "Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK w czasie XVI kadencji w roku 2007".

8 maja 2007

Przedstawiamy opracowania z dziejów Towarzystwa, które uzyskały I i II miejsce, w pierwszej edycji Konkursu ogłoszonego przez Zarząd Główny PTTK p.t. "Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce":

14 stycznia 2007

14 stycznia 2007

Czytelnikom naszych stron prezentujemy "Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK za 2006".

23 czerwca 2005

Czytelnikom naszych stron prezentujemy "Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK w czasie XV kadencji".

20 stycznia 2005

Przedstawiamy zdjęcia z posiedzenia Komisji Historii i Tradycji w dniu 6 listopada 2004 roku.

zdjęcie
"Premiera" strony internetowej KHiT ZG PTTK
- prezentacja prowadzona przez kol. Ł. Aranowskiego.
zdjęcie
Podziękowania dla kol. Ł. Aranowskiego za owocną współpracę
w tworzeniu strony internetowej Komisji.
zdjęcie
Kol. Stanisław Osman i Adam Czarnowski referujący pracę
nad pozycją "Słynni Krajoznawcy".

6 listopada 2004 r.

Wobec zbliżającego sie Jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w grudniu 2006 roku, Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK, jako wiodące zadanie, podjęła prace badawcze nad dziejami PTK. Nie oznacza to oczywiście, iż nie powstają pozycje dotyczące PTT oraz PTTK jak również pokrewnych organizacji.

Pełne teksty opracowanych tematów, według zamieszczonego spisu, na naszej nowo otwartej stronie internetowej.

Logo Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK

Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.