Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

Komisja Historii i Tradycji, począwszy od XV Kadencji, zgromadziła osoby zainteresowane historią zorganizowanego krajoznawstwa i turystyki na ziemiach polskich. W wielu przypadkach są to koleżanki i koledzy, którzy na swoim koncie mają liczne publikowane opracowania z tego zakresu.

Komisja, zgodnie ze Statutem Towarzystwa, jest strukturą programującą i prowadzącą prace w przewidzianym dla niej zakresie oraz doradztwo w tymże zakresie władzom naczelnym jeśli zgłoszą one taka potrzebę.

Obecnie pracująca Komisja swoje prace zaprogramowała na początku Kadencji określając jako priorytetowe wszechstronne badania nad dziejami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z racji na zbiżającą się rocznicą 100-lecia jego powstania jednocześnie pozostawiając pełną swobodę członkom Komisji w podejmowaniu innych wątków dziejów PTTK.

W Komisji panuje jednomyślne przekonanie, iż istotniejszym niż budowanie ambitnych programów do realizacji dla innych, nawoływanie do podjęcia wytypowanych tematów jest w obecnym czasie osobiste podejmowanie trudu badań. Taka postawa, uważają członkowie Komisji, jest inspirująca i ośmielająca dla wszystkich, którzy pragną zapełnić białe karty historii naszego ruchu.

Wszystkie zakończone tematy są zamieszczane na naszej stronie internetowej, co nie przeszkadza czynieniu starań - wielokrotnie uwieńczonych sukcesem - publikowania ich drukiem.

Komisja podejmuje również inne formy działań popularyzujących dzieje ruchu krajoznawczo-turystycznego takie jak: organizowanie wystaw, poszukiwanie i prezentowanie ikonografii oraz druków, a szczególnie - rzadkich druków ulotnych.

Wspólnie obraduje Komisja jedynie dwa razy do roku - na początku lutego i listopada.

Dyżury Komisji odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 10oo do 14oo.


Skład osobowy XVIII Kadencji (lata 2014-2019):
1.Edward Wieczorek Katowice przewodniczący
2.Zbigniew Lewandowski Warszawa wiceprzewodniczący
3. Paulina Świerk Gdańsk sekretarz
4. Marian Głowacki Częstochowa członek
5. Włodzimierz Majdewicz Warszawa członek
6. Remigiusz Matyjas Warkaczłonek
7. Janusz Umiński Bydgoszcz członek
8. Wiesław A. Wójcik Krakówczłonek
9.Dariusz ZającRadomczłonek

W celu ułatwienia kontaktu z osobami najbardziej zainteresowanymi historią turystyki i krajoznawstwa w Twoim regionie publikujemy spis oddziałowych komisji historii i tradycji.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Komisją!


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.