Strona główna

Sprawy bieżące

Więcej o nas

Prezentacje

druki

Kontakt

100-lecie PTK


Obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego niosącego nadzieję na samodzielny byt państwowy, budującego tożsamość narodową w szerokich kręgach społecznych, dziś stać się mogą impulsem do pogłębienia pracy programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, bezpośredniego spadkobiercy PTK.

Warto, wykorzystując jubileuszowy czas, poznać założenia i praktykę pracy krajoznawczej w tak odmiennych warunkach społeczno-politycznych jak zabór rosyjski, II Rzeczypospolita, pierwsze pięć, trudnych lat PRL-u.

Warto przekonać się, iż już u korzeni zorganizowanego ruchu krajoznawczego na ziemiach polskich odnajdujemy wszystkie zasadnicze kierunki prac prowadzonych współcześnie.

Zbliżający się Jubileusz 100-lecia PTK był inspiracją dla Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK XV kadencji Towarzystwa, aby prace badawcze nad jego dziejami uznać za wiodące zadanie. W uzupełnieniu postanowiono również zabezpieczyć druki organizacyjne będące podstawowym materiałem źródłowym z racji na zniszczenie archialiów PTK, które spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego na Starym Mieście w kamienicy Baryczków. Badania są kontynuowane w XVI kadencji. Podobnie prace nad swoimi dziejami podejmują liczne oddziały PTTK, a w szczególności te, których rodowód sięga Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Już obecnie KHIT ZG PTTK, w swoim dorobku, posiada szereg ukończonych opracowań, w części publikowanych w czasopiśmiennictwie PTTK, w części oczekujących na publikację.

Właściwy, dla badań historycznych, dystans czasowy oraz brak ograniczeń cenzury pozwalają mieć nadzieję, że zostaną zlikwidowane kolejne białe plamy naszego ruchu.

Przewodnicząca
Komisji Historii i Tradycji
ZG PTTK
Wanda Skowron

 

 

 

 

Referaty z Sesji "100 LAT OCHRONY POLSKIEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Na centralnych uroczystościach z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Sesji "100 LAT OCHRONY POLSKIEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO" w Warszawie 20-21.X.2006 r. Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK prezentowała cztery referaty kol. kol. Mariana Czyżewskiego, Janusza Umińskiego, Andrzeja Wasilewskiego, Edwarda Wieczorka.
            Mając świadomość, iż nie wszyscy zainteresowani będą mieli łatwy dostęp do "Ziemi 06", gdzie zostaną pomieszczone i te i wszystkie wygłoszone na Sesji referaty zamieszczamy nasze - komisyjne życząc dobrej lektury.

Marian Czyżewski
Działalność naukowa i popularyzacja wiedzy w programie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Janusz Umiński
Narodziny krajoznawstwa na Kujawach i Pomorzu

Andrzej Wasilewski
Krajoznawstwo w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym po zjednoczeniu PTT i PTK

Edward Wieczorek
Dzieje krajoznawstwa na Górnym Śląsku


Sprawdź nasz XHTML 1.0!
Strona Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.